Search form

Lúkas 18:12

12Kibeyne nah maxhaw pimaput abet mpuse paka adahan nah pikiyetni. Nah keh ofan pidahan. Nah wiwh pahá ariwntak mpuse araytak madikawku newkanbet adahan nah kakanhaw pit.” Hennewatbaki giwn ig awna.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index