Search form

Lúkas 18:42

42Igme Kiyapwiye Jesus awna git:

―Kuri pis hiyap. Pikamaxwan nupitit keh pis makniw.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index