Search form

Lúkas 19:20

20Ayteke pahapwiwa gibuk akiw danuh atere. Ig awna git: “Kiyapwiye, ahah pikakura. Nah he msekwepi gukak. Nah wanakamkuhpig abet kamisbet.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index