Search form

Lúkas 23:45

45Nikwenéwa apim ini, ini kamis amaptenten Uhokri giwskekri barewpitye ku pariye agiku Uhokri Gipin in sigke pabakak. In woka ahin ta agikut ini Uhokri giwskekri.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index