Search form

Lúkas 5:37

37Kawnata kis adahan wis katiyha win nukune agikut pakir amar ayipwipye ipatmakupye. Mmanawa ku aysaw ini win tukurwa in kiyesihwa akiw, nikwe in pakir amar ka ahwa payak nikak. In bekwe awaku. Ayge ini win dimuke, in pakir amar ka kabay akiw.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index