Search form

Lúkas 7:38

38Eg paberetusaw ta gikimpuit. Eg biyuk gukan, eg suke gukantak ayge. Ig Kiyapwiye Jesus gikugku sabapti awaku no tino gukantak. Ayge eg manpusano gikugku akak gusemnu, eg aympoka gikugku. Ayteke eg imihepni akak ini imihgi.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index