Search form

Lúkas 7:7

7Iné ig ka kis ayta kinetihwa pikak. Kiyapwiye, ig hiyakni ku pis karayt akipara. Ku pis he awnepi aytontak piyawakad, ikeypi. Gibuk makniwnek.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index