Search form

Markus 1:11

11Ayteke pahá ikupimnat awna aytontak inugiktak. In awna:

―Pisnewa nukamkayh nubetki. Nah batek pikak kaayhsima.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index