Search form

Markus 12:30

30Uyay batek gikak Kiyapwiye Uhokri akak madikte yiyakni. Bateknay gikak akak madikte yibetki. Bateknay gikak abet madikte yihiyakemni. Bateknay gikak akak madikte yidatni.”

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index