Search form

Markus 15:12

12Igme amekene Pilatus ayaprikis akiw:

―Mmah nah keh nikwe gikak ner awayg ku pariye yis kanum judeyenepwi gikiparakis?

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index