Search form

Markus 7:23

23Madikte ini mbayka pes abetitak hiyeg gihiyakemnikis. Innebaki ku pariye keh wis patehwepye.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index