Search form

Matews 10:3

3Ayteke kiyapwiye Filip gikak kiyapwiye Bartolomew.

Ayteke kiyapwiye Tomé nukakhu nah Matews nah ladwan.

Ayteke kiyapwiye Tiyagu, ku pariye amekene Alfew gikamkayh, gikak

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index