Search form

Matews 21:44

44Mmanawa ig Uhokri gannasan awna:

“Ku pariye hiyeg teswiye ta gupitit no tip igkis tuguhe dunibdiwarumpikisnek. Egme no tip ku eg tuguhe ta gipititkis hiyeg, batewbetwarumpi igkis.”

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index