Search form

Matews 22:25

25Boh. Minikwak ntewnehker gikebyikis ay ukakhu. Ig eggutye maripkew gukak pahapu tino. Ayteke ig miyap kawke ig kakamkayh gukak. Ig ikise gihayo ay giwaku gisamwi.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index