Search form

Matews 26:61

61Igkis awna:

―Ner awayg awna: “Ik adahan nah mehbete ini leglis Uhokri Gipin. Ayteke amamnam hawkri nah kannikasin akiw.”

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index