Search form

Matews 3:4

4Ig amekene João Batista madiptipye. Gikawihni kewa amekene Eliyas gikawihnibe. Ig kasimsapu akak “kamelu” asipri. Ig kakabutikpu akak pak amar. Gimaname tanan akak ahayak anunu.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index