Search form

Matews 9:25

25Igkis pesantenwa, igme Kiyapwiye Jesus parak ta agikut xam. Ayge ig sumuhe no bakimni guwaku. Aynewa eg kannikew.

Uhokri Gannasan

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index