Search form

Ex 10

Re' ti' k'axik xkik'ul i aj Egipto ruum i ma' k'isa nimaq chili'l

1Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Yu'naak hiy wo' chik ruuk' i reey, re' i hin xnukowb'isaj i ránima i reh, je' wo' taqe i kikamanik ruuk', reh chi konaa nuk'uhtaam i nimaq wach i ma' ilooj taj chikiwach. 2Reh chi re' hat naa ak'utjaam keh aawak'uun awixq'uun, aawiih aamaam chib'ih i xnub'an kuuk' i aj Egipto. Je' wo' hoq i ma' ilooj taj xnub'an kuuk', reh chi nee taq i nanaab'eej i hat chi re' hin i Dios, inki.

3Eh re' Moisés, i Aarón, xiooj wo' chik ruuk' i reey je' wili i xkiq'or reh:

Re' QaJaaw Dios, re' i ki Dios i aj hebreo je' wili i xuq'or chawiij: ¿Eh xti kojaruuj i ruloch' riib' chi nuwach reh chi nee ruyeew q'ab' keh i nutinamiit aj Israel chi nee kinooj kiloq'ej? inki. 4Eh wila' ma' xuyeew q'ab' chi nee kiooj i nutinamiit, re' hin xa i iqal i nuyeew chaloq i nimaq taq chili'l chinaah i rutinamiit. 5Korehtaal inkitz'ap wach chu'nchel aak'al, xama' naa ta chik ruk'utiniik k'isinoq i kuum. Eh naa rukuxiik kik'uxum i chib'ih taqe jariik xi kahnik noq xub'an i saqb'och, naa wo' rukuxiik kik'uxum chu'nchel i xaq i chee'. 6Naa runujiik chupaam i rupaat i reh, chupaam i kipaat taqe i kikamanik ruuk', je' wo' chupaam i kipaat chu'nchel i aj Egipto. Re' re' ma' jank'al ta inkilow i rumaam rati't eh ma' jank'al ta wo' nilarik yu'naak, inki Dios, inki i Moisés.

Eh noq xukohlaaj cho ruq'orob'jiik i reey i Moisés, xelik cho chupaam i paat i rub'an wii' taaq'anik i reey. 7Re' i kikamanik ruuk' i reey je' wili i xkiq'or reh:

Re' winaq wili ma' jaruuj naa rukanaam qajot'ariik. ¿Chib'ih reet noq ma' xataq'aaj taqe i tinamit re' re' chi neenooj kiloq'ej i ki Dios? ¿Mi ma' nakoj rehtaal re' i qatinamiit Egipto chi k'ahchi' chik rusahchiik wach? inki taqe reh.

8Eh re' i reey xutaq'aaj ruk'amariik i Moisés, i Aarón je' wili i xuq'or keh: Yu'naak neerub'an chi nee taq tiooj chi looq'jiik taq aaDios.

Xa re' la' peet taq naa aq'orom weh awach taqe i naa kojiik.

9Re' i Moisés je' wili i xuq'or:

Naaqojiik chi qunchelaal naa qak'amam taqe reje i qak'uun qixq'uun, taqe i mama' winaq taqe ati't ixoq. Naa wo' qak'amam taqe reje i qawakax, qatentzuun, ruum jinaj i runimaal ninq'iij loq'oomb'al reh i Dios naa rojiik qa'nam, inki.

10Re' i reey je' wili i xuq'or:

Ar ink'utinik chi xajot'b'al weh taq i na a'n. ¿Mi nakapaaj taq re' hat chi naa taq kaat rutob'eem aaDios wach b'eeh? Re' hin ma' nee ta nuyeew q'ab' chi nee taq i nak'am reje aha'lak'uun chawiij. 11Re' taqe i kok' ha'lak'un ma' naa ta taq ak'amam reje chawiij, xa re' taq i hat nimaq winaq naa taq awojiik chulooq'jiik aaDios ruum je' re' taq inawaaj, inki.

Eh re' reey xuq'or chi xikajik chaloq i Moisés ruch'ihil i Aarón chuwach. 12Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Chaq'eeb'aa' reje i aakarote chinaah i tinamit Egipto reh chi nee kiwuktik chaloq i ma' k'isa nimaq chili'l, reh chi neenkuxik kik'uxib'eem chu'nchel i xa chib'ih jariik koxikahnik noq xub'an i saqb'och.

13Eh re' i Moisés xuq'eb'aa' reje i rukarote chinaah i tinamit Egipto, re' QaJaaw Dios xuyeew chaloq i kowlaj teew parelb'aal q'iij xhupinik chinaah chu'nchel i tinamit Egipto. Xik'ik q'iij, xik'ik aq'ab', eh noq saq'ik chi junwaar, re' i kowlaj teew re' re' xuk'am chaloq i ma' k'isa nimaq chili'l. 14Xinujik chupaam chu'nchel i tinamit Egipto, eh xti ma' k'isiin wo' chik kik'ihaal i nimaq chili'l re' re' ma' jank'al ta nilarik chi je' re', eh ma' naa ta wo' chik rilariik chi jumpech. 15Re' taqe i nimaq taq chili'l re' re' xinujik chupaam i tinamit, xama' ink'utinik ta chik i wach ak'al kuum. Eh xkuxik kik'uxib'eem chu'nchel i xaq i ch'ahn i koxikahnik noq xub'an i saqb'och. Ma' xta chik i ch'ahn kahnik chi rax wach panab'iix, eh ma' jino'q i chee' xkahnik chi rax i xaq ar Egipto.

16Eh re' i reey xutaq'aaj ruk'amariik chi jumehq'iil i Moisés, i Aarón, je' wili i xuq'or keh:

Re' hin xinmahkunik chuwach taq aaDios, chawach taq i hat. 17Xa re' la' i nupahqaaj taq otob'il aweh chi ach ta naq re' yu'naak taq neenakuy numahk, cha pahqaaj taq reh aaDios chi chesaj chi nunaah i ma' k'isa nimaq chili'l wili k'ahchi' rik'sanik weh chi ti', inki.

18Eh re' i Moisés xa re' wach xelik cho chuwach i reey xub'an rutiij chuwach i QaJaaw Dios. 19Chalik i QaJaaw Dios xusutej i kowlaj teew ar chik xuk'am reje parookb'aal q'iij, eh re' re' xk'amwik reje keh i nimaq chili'l xukutib'eej chupaam i kaq palaw, ma' jino'q chik i xi kahnik chupaam i ruyuq'ul i Egipto. 20Re' QaJaaw Dios xukowb'isaj wo' chik i ránima i reey reh chi ma' xutaq'aaj ta taqe i aj Israel.

Re' ti' k'axik xkik'ul i aj Egipto noq xub'an i runimaal q'equm

21Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Chajosaj johtoq aq'ab' pan taxaaj reh chi neenchalik i runimaal q'equm chinaah chu'nchel i rutinamitaal i Egipto, naakilom chixiik'naah q'equmaal, inki.

22Eh re' i Moisés xujosaj wo' johtoq i q'ab' pan taxaaj xchalik wo' runimaal q'equm chinaah chu'nchel i rutinamitaal i Egipto. 23Re' re' ixib' q'iij xub'an chinaah i wach ak'al, eh xama' nkilow ta chik i kika'jaah, xama' kik'uyu'jik ta chik pan kiye'aab'. Eh chupaam i ye'aab' wilkeeb' wii' taqe i aj Israel ma' xq'equmrik taj.

24Xrilow chi je' re' i reey xutaq'aaj ruk'amariik i Moisés je' wili i xuq'or reh:

Neerub'an chi nee taq tiooj chulooq'jiik aaDios chak'am taq reje chawiij aawak'uun, awixq'uun. Eh re' taq atentzuun, taq awakaax naa taq akanaam ayu', inki.

25Re' i Moisés je' wili i xuq'or:

Ra'j xti ma' nee ta rub'an re'. Re' la' hat naa aye'wiik q'ab' chi naa qak'amam taqe i qachikoop reh chi neenooj qak'at i qamayiij chi loq'oomb'al reh i QaJaaw i qaDios. 26Ajwaal la' wach chi naa qak'amam reje i qachikoop, ma' jino'q i naa qakanaam ayu'. Ruum konaa qasik'im wach chi kixilak inaaqak'atam chi qamayiij chuwach i QaJaaw Dios. Ruum komajaa' qoh ponik ar majaa' ta qeht'al chib'ih i naa qajwaam wach chi loq'oomb'al reh i QaJaaw.

27Re' QaJaaw Dios xukowb'isaj wo' chik i ránima i reey xama' xutaq'aaj ta wo' taqe chaloq i aj Israel. 28Eh re' i reey je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Eleen chi nuwach, manchalik chik ak'uhtaaj awiib' weh. Ruum wi xatchalik wo' chik naa akimiik, inki reh.

29Re' i Moisés je' wili i xuq'or:

Ma' xta reet i xaq'or ma' naa ta chik ruk'uliik nuk'uhtaam wiib' aweh chi jumpech, inki.