Search form

Ex 10:21

Re' ti' k'axik xkik'ul i aj Egipto noq xub'an i runimaal q'equm

21Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Chajosaj johtoq aq'ab' pan taxaaj reh chi neenchalik i runimaal q'equm chinaah chu'nchel i rutinamitaal i Egipto, naakilom chixiik'naah q'equmaal, inki.