Search form

Ex 12

Re' noq xtohq'ik chaloq i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto

1Re' QaJaaw Dios xuq'oreej i Moisés, i Aarón noq wilkeeb' ar Egipto, je' wili i xuq'or keh:

2Re' poh wili taq chaaweh i hat q'e' nim wach re' i peet poh reh i haab'. 3Eh cha q'or taq keh i aj Israel chi chupaam i lajeeb' rub'eeh i poh wili cha ju'junaal taq i hat naa taq ak'amam chaloq ju'jun-oq atentzuun oon ju'jun-oq aakapraax reh i ju'jun chi paat. 4Eh wila' xama' k'ih taqe i wilkeeb' pampaat, wila' xkikoj rehtaal chi ma' nee tankitzap wach i rutib'kaal i chikop neerub'an chi neenkiyuq'eej i ki ka'jaah kuuk', reh chi pankomonil neenkitz'ap wach i rutib'kaal i chikop. Neenkipuhkaaj chikiwach re' q'oreel nik' k'ihaal i neeruk'ux i ju'jun chi kiristianu'. 5Eh re' taqe i chikop naa taq aye'em chi amayiij imas eh manlik ju'jun haab' i wilik keh, manlik wach i ruti'jolal, eh neerub'an chi tentzun oon kaprax. 6Eh naa taq awuy-eem kopan kajlaj rub'eeh poh wili naa taq akansam chi amayiij. Xti manlik k'ahchi' rokiik i moyik, chawunchelaal taq i hat aj Israel, naa taq akansam taqe i chikop re' re'. 7Re' i kikik'eel i chikop naa taq ach'ulem chi junsuut i choplik wii' ru puertahiil i paat naa taq ak'uxum wii' i kitib'kaal i chikop re' re'. 8Eh chupaam aq'ab' re' re', naa taq ak'uxum i tiwik re' re', chi b'ahooj taq naa a'nam, junk'uxariik taq naa a'nam ruuk' k'ah laj i chaaj, je' wo' hoq i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh. 9Ma' naa ta taq ak'uxum chi rax, ni xata naa ruchaq'iik ruuk' ha', manlik kiwach noq naa taq ab'aham, ma' naa ta taq awesam i kinaah, i kooq, i kiq'ab', i keq'saa' noq naa taq ab'aham. 10Eh ma' naa ta taq akanaam i ruqox reh chi junwaar, eh wila' xqohxanik k'isinoq nee taq inak'at. 11Noq akojom taq chik aso' axijab' cha wooq, eh wilik chik taq aakarote panaq'ab', nee taq inak'ux chi jumehq'iil i kitib'kaal taqe i chikop re' re'. Ruum re' re' ru ninq'iij i QaJaaw Dios. 12Eh chupaam i yejal aq'ab' re' re', naawik'iik i hin chinaah chu'nchel i tinamit Egipto naa rik'iik nukansam chu'nchel i peet kak'uun i aj Egipto, je' wo' chu'nchel i peet rak'uun i kichikoop. Naa nuye'em taqe chi tojariik i kimahk chu'nchel inkikoj chi ki dios i aj Egipto. Re' hin i Dios, hin xinq'orik.

13Re' i kik' naa rukamaniik taq aweh chi k'uhtb'al reh i paat wilkaat taq wii', chi je' re' noq naa rik'iik nukansam taqe i peet kak'uun i aj Egipto, ma' jino'q taq aweh i hat naa rukimiik. Ruum noq naawilom i kik' taq wach aapuerta xa q'e' naawik'iik. 14Re' q'iij re' re' ma' naa ta rusahchiik taq panak'ux i hat, rajlaal rub'eeh i peet poh reh i ju'jun chi haab' nee taq i na a'n jino'q i nimlaj ninq'iij chi loq'oomb'al weh i hin. Re' wili naa rukahniik chi jinaj k'uhb'aal cha naah taq i hat, chikinaah taqe aawiih aamaam. 15Eh wuquub' q'iij taq naa ak'uxum i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh, chupaam i peet q'iij re' re' ma' naa ta taq chik atz'a'am panapaat, i ch'amb'esb'al kaxlanwi'k. Eh xa awach pa' i neeruk'ux i kaxlanwi'k kojooj ch'amb'esb'al reh, chuwach i wuquub' q'iij i ruk'ul chi neenehteesjik taq reje chaxilak taq i hat, aj Israel. 16Je' re' noq re' peet q'iij ruch'ihil i ruwuuq q'iij naa taq amolom awiib' reh i santo laj nulooq'jiik i hin, hin Dios, eh chupaam i ki'ib' chi q'iij re' re', ma' awach taj i naa rukamaniik. Xa re' la' i ye'janik kiwa', naa kianam i tinamit. 17Re' ninq'iij noq naa taq ak'uxum wii' i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh, xa jinaj wo' q'iij naa taq aninq'ijeem, ruum chupaam i q'iij re' re' xat wesaj taq chaloq parutinamiit i Egipto. Eh naa taq rukahniik chi jinaj k'uhb'aal taq cha naah, naa taq aninq'ijeem i hat, je' wo' taqe awiih aamaam. 18Eh naa taq rutohq'iik ak'uxum i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh, chupaam i ruxq'eqiil reh i kajlaj rub'eeh i peet poh reh i haab', eh kore' chik i pan ruxq'eqiil reh i jinaj ru ka'winaq rub'eeh i poh taq i namay ruk'uxariik. 19Re' taq i hat chuwach i wuquub' q'iij re' re' ma' naa ta taq ruwihiik panapaat i ch'amb'eesb'al kaxlanwi'k. Ruum xa awach pa' i neeruk'ux i kaxlanwi'k kojooj ch'amb'eesb'al reh chupaam i q'iij re' re', naa rehtesjiik chaxilak taq i hat aj Israel atoob' ta aatinamiit taq, atoob' ta tokoom tinamit. 20Ma' awach ta naa ruk'uxwiik reh i kaxlanwi'k kojooj ch'amb'esb'al reh. Eh panapaat taq xa re' i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh naa taq ak'uxum, ki uchjik ruum i QaJaaw Dios.

21Eh re' i Moisés xuyuq'eej taqe ruuk' i k'amal kib'eeh i aj Israel, je' wili i xuq'or keh: Chasik' taq chaloq i tentzun, i kaprax nee taq inakansaj chi amayiij. Eh nee taq inak'ux kuuk' aawak'uun awixq'uun reh i runinq'ijiik taq aweliik cho Egipto. 22Re' i kikik'eel i chikop re' re' nee taq inak'ul pan johm. Eh nee taq inasik' jumb'ohr oq i xaq hisopo, nee taq i namuhaa' pankik' nee taq i nach'ulej chi junsuut inchopinik reh ru puertahiil taq aapaat. Eh naa taq atz'apam awiib' panapaat ma' jino'q i nareliik rij paat ne'eel chaq'ab' noq komajaa' insaq'ik. 23Eh noq nenik'ik i QaJaaw Dios chi kikanteesjiik i peet kak'uun i aj Egipto, noq neerilow i kik' chuwach i rujunsuut i chopb'al reh taq aapuerta xa q'e' nenik'ik chinaah taq aapaat. Eh ma' nee ta ruyeew q'ab' chi neenokik i aj kaansoom taq panapaat. 24Eh re' wili inchol taq animam i hat naa taq rukahniik cha naah chi jinaj k'uhb'aal, je' wo' chikinaah taq awiih aamaam, eh reh chi juneliik. 25Eh noq hat taq chik okinaq chupaam i ye'aab' ruq'orom taq aweh i QaJaaw Dios chi naa taq ruye'em aweh naa wo' taq a'nam ar ninq'iij wili. 26Eh noq kipahqaaj taq aweh aawiih aamaam, chi je' wili: ¿chib'ih kamaj i loq'inik taq i na a'n? inko'q taqe. 27Eh je' wili i kichaq'weesjiik taq naa a'nam: Re' taqe i chikop wili inqayeew chi mayiij chi loq'oomb'al reh i QaJaaw Dios reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, noq xa q'e' xik'ik i aj kaansoom chinaah i qapaat i hoj xuko'leej taqe i peet qak'uun. Re' noq xikanteesjik i peet kak'uun i aj Egipto, tiko'q taq keh, inki.

Eh re' taqe i aj Israel xkixuk'aa' kiib' chi looq'jiik i QaJaaw Dios. 28Re' taqe i aj Israel jumehq'iil xooj kian i xuq'or i QaJaaw Dios reh i Moisés, reh i Aarón.

Re' noq xikimik i peet kak'uun i aj Egipto

29Eh chupaam i yejal aq'ab' re' re' xik'ik i QaJaaw Dios chi kikantesjiik i peet kak'uun pankipaat chu'nchel i aj Egipto, xkimik wo' hoq i peet rak'uun i reey, re' wilik rajaawriik chi taaq'anik, xikimik wo' hoq i peet kak'uun i wilkeeb' pantz'ilom, je' wo' chu'nchel i peet kak'uun taqe i chikop. 30Eh chupaam aq'ab' re' re' xwuktik i reey, je' wo' taqe i kikamanik ruuk', eh xi wuktik wo' chu'nchel i aj Egipto. Eh xkik'ereb'eej kichii' chi oq'ik chi kunchelaal, ruum ma' jino'q chik i paat xkahnik chi ma' xta kamnaq chupaam. 31Re' reey xa chupaam wo' aq'ab' re' re' xutaq'aaj ruk'amariik i Moisés i Aarón, je' wili i xuq'or keh:

Yu'naak hiy taq eleen taq reje chi kixilak i nutinamiit, i hat taq, aj Israel, hiy taq chulooq'jiik aaDios je' rukab' i xaq'or taq weh. 32Chak'am taq reje atentzuun, taqe awakaax hiy taq, je' wo' rukab' i xawaaj taq cho pampeet, eh cha pahqaaj taq i rotob'il i Dios chi wiij i hin, inki.

33Eh re' taqe i aj Egipto xkiq'or keh i aj Israel chi naa kinik'eem kiq'iij chi elik cho pan kitinamiit. Ruum xkikapaaj chi naa kikimiik chi kunchelaal. 34Eh re' taqe i aj Israel xkesaj chaloq i ruq'oril i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh. Eh jumehq'iil xkib'ot cho pan itz'ihy xkikut cho nah kitileb' noq xi chalik. 35Eh xkian wo' hoq i xq'orarik keh ruum i Moisés xkipahqaaj wo' keh i aj Egipto xa chib'ih jariik oro, plata korjinaq wii' je' wo' taqe i holohaq itz'ihy inkojarik. 36Re' QaJaaw Dios xuch'ub'isaj i kánima i aj Egipto chi xkiyeew chib'ih jariik i xkipahqaaj i aj Israel. Je' re' noq xq'ucharik i chib'ih keh i aj Egipto.

Re' noq xi elik chaloq i aj Israel ar Egipto

37Eh re' taqe i aj Israel xi elik cho chupaam i ye'aab' Ramesés. Xiooj chi kooq chupaam i ye'aab' Sucot, wilkeeb' naa waqiib'-oq siento miil chi winaq, eh ma' ajlamaj ta taqe haa' ixoq, ni xata re' taqe i ha'lak'un. 38Eh ma' k'isiin kik'ihaal i tinamit xchalik chikiij, wilik i xa reh reh wach kitinamitaal. Ma' k'isiin i tentzun, ma' k'isiin i wakax xkik'am cho chikiij. 39Re' taqe i aj Israel ma' xuyeew ta chik riib' chi xkiyejaa' kik'uxb'aal, ruum chi xa chi jumehq'iil xi ehteesjik cho kuum i aj Egipto. Xa ruuk' chik ruq'oril kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh xkesaj cho Egipto xkiyejaa' kikaxlanwi'k xkik'ux.

40Eh re' taqe i aj Israel kijib' siento ruuk' lajeeb' ru ka'winaq haab' xi k'acharik chaloq paruyuq'ul i Egipto. 41Eh noq xkikohlaaj i kijib' siento ruuk' lajeeb' ru ka'winaq haab' i kiwihiik ar Egipto Israel re' rutinamiit i QaJaaw Dios xi elik wo' chik chaloq chupaam i tinamit re' re'. 42Eh chupaam aq'ab' re' re', re' i QaJaaw Dios xusik' chi riij nik' wach noq xresaj taqe chaloq i aj Israel ar Egipto. Re' aq'ab' re' re', xusik' wach i QaJaaw Dios, ajwaal wach chi naa kiye'em ruloq'il aq'ab' re' re' chu'nchel i k'achareel jar ch'iht i naakik'iik.

43Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés, i Aarón:

Re' i wili i k'uhb'aal xkahnik reh i runinq'ijiik i elik chaloq Egipto, re' i chikop naa ruye'ariik chi mayiij ma' jino'q i tokoom tinamit naa ruk'uxwiik reh. 44Eh re' i kamanoom xaloq'ooj neerub'an chi neeruk'ux reh i rutib'kaal i chikop re' re', xa re' la' mipoch'ooj i naah i ruk'achab' pampeet. 45Eh ma' jino'q tokoom tinamit, ma' jino'q xa sik'ij rutumiin i rub'an ar, naa ruk'uxwiik reh i chikop xye'arik chi mayiij. 46Eh xa chupaam i jinaj chi paat naa ruk'uxariik, eh ma' naa ta reliik chaloq i tiwik chi riij i paat. Eh ma' naa ta rupaxjiik i rub'aqil i chikop re' re'. 47Re' wili chu'nchel i aj Israel naa kib'aniik reh. 48Eh wila' wilik taq chaxilak jino'q i tokoom tinamit iraaj okik haa' chub'aan i ninq'iij re' re', koruman chi peet naa rupoch'ariik naah i ruk'achab', eh nee wo' inkahnik chi je' taq aatinamiit i hat taq aj Israel, ruum ma' jino'q i ma' poch'ooj ta naah i ruk'achab' neenk'uxwik reh i chikop inye'arik chi mayiij. 49Re' wili i k'uhb'aal wilik chikinaah i aasjinaq taqe ar Israel, je' wo' chikinaah taqe i tokoom tinamit wilkeeb' taq chaxilak, inki Dios.

50Eh chu'nchel i xuq'or i QaJaaw Dios reh i Moisés reh i Aarón, i xkian wo' chi kunchelaal taqe i aj Israel. 51Eh re' QaJaaw Dios xa chupaam wo' q'iij re' re' xresaj taqe chaloq chu'nchel i aj Israel parutinamitaal i Egipto.