Search form

Ex 14:2

2Chaq'or keh i aj Israel chi tokoom chik i kib'eeh kik'am reje kochi juntar i ye'aab' Pi-hahirot panyejaal i ye'aab' Migdol ruuk' i palaw. Eh panyejaal i ye'aab' Baal-zefón neenkiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat ar ma' najt ta i koq chi chii' i kaq palaw.