Search form

Ex 14:20

20Re' suutz' re' re', xkahnik panyejaal kuuk' i ki soldado i aj Egipto kuuk' aj Israel. Re' taqe i aj Egipto q'equm paam suutz' i xuyeew cho riib' chikinaah, re' taqe i aj Israel keh xsihq'iljik chaloq i kib'eeh ruum q'aaq', je' aj re' noq ma' jaruuj chik xikan wach b'eeh kuum i aj Egipto, chupaam aq'ab' re' re'.