Search form

Ex 15

Re' rutz'uuyjiik wach i Dios xub'an i Moisés, ruch'ihil i María

1Chi riij i re', re' i Moisés, re' taqe i aj Israel xkitz'uyej i tz'uuy wili chi loq'oomb'al ree Dios, je' wili i xkiq'or:

Re' hoj naa qatz'uyem wach i Dios,

ruum xti xelik korik ruuk' i xub'an,

ruum xumuq'aa' kinaah pan palaw taqe i kawáyu, taqe wilkeeb' chikiij.

2Re' hoj, re' QaJaaw Dios inqatz'uyej wach,

re' inye'wik qajaawriik, re' ko'linik qeh.

Re' re' reh i qaDios naa qaloq'em,

eh re' wo' reh i ruDios chee qajaaw

ruum aj re' naaqaye'em runimaal wach.

3Re' QaJaaw Dios xti wilik rajaawriik

chub'aan keh i aj ixowaal. Eh QaJaaw Dios rub'ihnaal.

4Re' QaJaaw Dios xutz'ap kinaah pan kaq palaw i rukareta, i ru soldado i reey.

Xumuq'aa' wo' kinaah ar i kow kiib' k'amal kib'eeh soldado.

5Eh xti xiooj qohoq paruchamiil i kaq palaw, xa je' chik kiooj qohoq ab'aj,

eh xtz'aparik kinaah ruum i ruchamiil i kaq palaw.

6QaJaaw Dios, re' hat ruuk' i runimaal awajaawriik

xasach kiwach i ki-ixowanik qawach.

7Ruuk' awajaawriik

xawesaj i runimaal kiwach i ki-ixowanik awach.

Eh ruum aajosq'iil, xa re' yu' xasach kiwach je' rukab' noq ink'ahtik i chiq k'im.

8Re' hat ruuk' aajosq'iil xa hupej i teew chinaah i kaq palaw,

eh ki'ib' xelik, re' i rub'ohl i chaamlaj palaw

k'ul xumol riib' chi ju'juntar i b'eeh xakorb'isaj chupaam.

9Eh re' taqe i aj ixowaal, je' naq wili i xkiq'or:

Re' hoj naa rojiik taqe qareqem wach b'eeh

eh korehtaal inqasach kiwach ruuk' i qaq'as laj ch'ihch'.

Eh korehtaal inch'iklojik qak'ux,

naa qach'aqam i naa qaq'uchum cho keh, inki taqe.

10Eh noq xa hupej i teew chinaah i palaw xib'iq'arik ruum,

eh xa je' chik rukab' noq inooj qohoq plomo, noq xiooj qohoq paruchamiil i palaw.

11QaJaaw Dios, re' hat ma' jino'q i dios chi je' rukab' i hat.

Eh ma' awach ta chik i wilik ruSantohiil, i wilik rajaawriik chawach i hat.

Xa re' wo' hat tib'anik taqe i chib'ih jariik

xiik' naah holwochiil i sahchb'al k'uxliis.

12Re' hat xak'uhtaaj awajaawriik

chikinaah taqe i aj ixowaal ruum i re' xib'iq'arik ruum i ak'al.

13Eh ruuk' aak'axb'al xak'am kib'eeh aatinamiit,

xak'am taqe chupaam i santo laj

ye'aab' aq'orom chi naa aye'em keh.

14Re' taqe i tokoom tinamit naakib'arb'otiik

ruum kiyo'jiik noq naa kib'iram rib'iral taqe i xa a'n

Eh re' taqe i aj filisteo naa rutib'iik kik'ux i keh.

15Eh re' taqe i k'amal kib'eeh i aj Edom,

xasaq uxlaab' chik nee kikahnik.

Re' taqe i ajaab'ees chikinaah i aj Moab

naakib'arb'otiik ruum kiyo'jiik,

eh naa rusahchiik kik'ux taqe i aj Canaán.

16QaJaaw Dios chaloq ta naq kiyo'jiik

chu'nchel i tinamit re' re',

noq neenkib'iraj awajaawriik, nee ta kikahnik

chi xama' kik'uyu'jik ta chik,

xa je' chik taqe ab'aj ruum awajaawriik.

Eh naawisam taqe aatinamiit chi kixilak,

re' taqe i xako'leej chaloq.

17QaJaaw Dios qoh ak'am chupaam

asantolaj ye'aab' nah yuuq',

re' ye'aab' asik'im wach qeh aha' naa qak'achariik wii',

eh chi ar naa kaat qaloq'em.

18QaJaaw Dios, re' i hat naa awihiik chi taaq'anik

chi juneliik, inki taqe pankitz'uuy.

19Eh noq xi okik pan kaq palaw taqe i rukareta, taqe i rukawayu i rukoj chi q'aq'inik i reey, re' QaJaaw Dios xutz'ap kinaah pan palaw. Eh re' taqe i aj Israel chiqiij i b'eeh xi-ik'ik wii' panyejaal i palaw.

20Eh re' jinaj ixoq María, ranaab' i Aarón xq'orik cho ruq'oral i Dios, xuchop chaloq i jinaj kotokik laj q'ooj chu'nchel ixoq xi tahqinik reje reh chi q'oojiik kikotokik q'ooj, eh xakipisk'anik chik pankooq ruum rusuqkiil kik'ux. 21Eh noq re' reh k'ahchi' chi tz'uuy je' wili i xuq'or keh i ruk'uliil:

Chatz'uyej taq wach i QaJaaw Dios

reh chi neenqayeew runimaal wach,

re' i xelik korik noq xumuq'aa' kinaah pan palaw

taqe i kawáyu, taqe i iqilkeeb' chikiij taqe i kawáyu, inki.

Re' noq xkireq i k'ah laj ha' i aj Israel

22Re' i Moisés xresaj taqe reje i aj Israel ruuk' i kaq palaw, najt chik xiooj, re' keh xiooj chupaam i ye'aab' chiq yuuq' Shur. Eh ixib' chik q'iij xib'ehik chupaam i ye'aab' chiq yuuq' ma' xkireq ta kihaa'. 23Eh noq xi ponik chupaam i ye'aab' Mara, jinaj i ha' xkireq ar xa re' la' ma' xkuk'ej ta wo' hoq ruum k'ah i ha' re' re'. Ruum aj re' Mara inkiq'or reh i ye'aab' re' re'.

24Xkilow chi je' re' i aj Israel xkitoq'aa' i ma' holohik ta laj q'orik chi riij i Moisés, eh k'ul kipahqaaj chikiwach chi je' wili: ¿Aha' naa ruchaliik i ha' naa quk'em? inki taqe. 25Eh re' i Moisés xupahqaaj parutiij chi naa rutoob'jiik ruum i Dios, eh xk'uhtjik reh jinaj i chee' re' ruuk' i ki', xukut panha', eh re' ha' xkiib'ik. Ar xipajarik i aj Israel, eh wilik jinaj i k'uhb'aal xq'orarik keh reh chi naa kianam i holohik laj na'ojb'al. 26Eh je' wili i xuq'or i Moisés: Wila' xab'iraj, wila' xanimaj taq i nuq'or aweh. Re' QaJaaw Dios je' wili i ruq'or taq aweh: Wila'xa a'n taq imponik chi nuwach, wila'xa a'n taq chu'nchel i nuk'uhb'aal, wila'xa a'n taq i tinutaq'aaj wii'. Re' hin ma' nee ta i nuyeew taq cha naah jino'q keh i ti' k'axik re' ruuk' xnuyeew chikinaah i aj Egipto. Re' hin i Dios kin k'achrisanik taq aweh i hat, inki.

27Eh xi ponik taqe i aj Israel chupaam i ye'aab' Elim, ar wilik i kab'laj chi raasb'al ha', eh lajeeb' ru kajwinaq iwal i kalaab' wilik ar. Ar xkiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat ma' najt ta chi chii' taqe ha' re' re'.