Search form

Ex 15:4

4Re' QaJaaw Dios xutz'ap kinaah pan kaq palaw i rukareta, i ru soldado i reey.

Xumuq'aa' wo' kinaah ar i kow kiib' k'amal kib'eeh soldado.