Search form

Ex 15:6

6QaJaaw Dios, re' hat ruuk' i runimaal awajaawriik

xasach kiwach i ki-ixowanik qawach.