Search form

Ex 16

Re' Dios xuyeew chaloq i jinaj i k'uxumb'al maná rub'ihnaal

1Eh chu'nchel i aj Israel, xi elik cho ar Elim ar chik xiooj k'oloq panye'aab' chiq yuuq' Sin. Re' i ye'aab' wilik panyejaal i Elim ruuk' i Sinaí. Noq xi ponik ar ho'lajuuj chik rub'eeh i rukab' poh reh i keliik cho Egipto. 2Eh noq wilkeeb' chik pan chiq yuuq' i aj Israel, chi kunchelaal xkitoq'aa' ma' holohik ta laj q'orik chi riij i Moisés, i Aarón. 3Je' wili i xq'orarik keh kuum i aj Israel:

Ma' xta naq reet chi xuyeew q'ab' i QaJaaw Dios chi xoj kimik cho ar Egipto. Ar suq wo' naq wilkooj xan qatzunaa' chik qiib' chinaah i ruxuniil tiwik, eh noq inqa'an qawa' korehtaal qoh nuujik. Eh re' taq i hat xoj ak'am taq chaloq chupaam i ye'aab' chik yuuq' xa reh chi naaqakimiik chi qunchelaal ruum qawa', inki taqe.

4Eh re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Re' hin naa nuye'em taq cho k'uxumb'al aweh pan taxaaj re' ruuk' i maná, xa je' chik jab' na'qajoq chaloq. Re' i tinamit rajlaal q'iij naakeliik chaloq chi molariik, i naa kik'uxum chuwach i ju'jun chi q'iij. Eh re' hin naawilom awach naakinimaniik reh i xnuq'or wili, eh awach ma' naa ta kinimaniik reh. 5Eh paruwaaq q'iij re' noq inkojarik pampaat chib'ih i naa ruk'uxariik paruwuuq q'iij, reh kiib' q'iij i k'uxumb'al keh naakimolom, ma' je' ta k'ihaal inakimolom rajlaal i q'iij, inki.

6Eh je' wili i xuq'or i Moisés, i Aarón keh chu'nchel i aj Israel:

Re' taq i hat parokiik i q'iij yu'naak, naa taq anab'eem chi re' QaJaaw Dios x-esanik taq chaaweh ar Egipto. 7Eh re' taq i hat i iqal wahq'eq inawil taq i ruloq'il i Dios. Re' reh xrib'iraj chaloq chi ma' holohik ta taq ti q'orik chi riij. ¿Eh chib'ih jariik taq qa'nam i hoj noq inakapaaj taq i hat ruum ma' holohik ta taq ti q'orik chiqiij? inki taqe.

8Re' Moisés je' wili i xuq'or:

Re' i QaJaaw Dios rajlaal xq'eq naa taq ruye'em chatiib'. Eh rajlaal wahq'eq naa ruye'em taq cho a maná korehtaal taq ti nujik ruum. Re' QaJaaw Dios xrib'iraj chik chi ma' holohik ta taq ti q'orik chi riij. ¿Chib'ih qa'nam i hoj noq ma' holohik ta taq ti q'orik chiqiij? re' taq i hat ma' chiqiij tee hoj ma' holohik ta taq ti q'orik, chi riij la' Dios, inki.

9Chi riij i re', re' i Moisés je' wili i xuq'or reh i Aarón:

Je' wili i cha q'or keh chu'nchel i aj Israel: yu'naak chamol taq awiib' chuwach i Dios ruum re' reh xrib'iraj chik chi ma' holohik ta ti q'orik taq chi riij, tiko'q keh.

10Eh noq manlik k'ahchi' ruq'orariik keh i aj Israel taqe q'orik wili ruum i Aarón, xitz'ehtanik reje chupaam i ye'aab' chiq yuuq' manlik xkilow chi k'ulik i rub'an iloq nah taq suutz' i ruloq'il i QaJaaw Dios. 11Eh re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

12Re' hin xb'iraj chik taqe i aj Israel chi ma' holohik ta kiq'orik chi wiij. Chaq'or keh chi je' wili i xnuq'or: Chi rajlaal okal q'iij tiwik i naa nuye'em keh chi k'uxarik, eh rajlaal wahq'eq maná i naa nuye'em keh chi k'uxarik. Chi je' re' naakinab'eem chi re' hin i kaJaaw i kiDios, inki.

13Eh xa chupaam wo' xq'eq re' re', xirupinik chaloq taqe i tz'ikin k'oot kib'ihnaal xi k'ulik qajoq chi junsuut i ki-itz'ihy naah paat wilkeeb' wii'. Eh wahq'eq chi junwaar xqajik chaloq i je' suutz' xa saqrajik chik chi junsuut i kipaat. 14Noq xhaab'ik i je' suutz' xkahnik chinaah i wach ak'al tolotaq naq'wach, eh xnujik chinaah i ye'aab' chiq yuuq' xa je' chik rukab' i chaaj inqajik cho pan taxaaj. 15Ruum chi ma' keht'al ta wach i re' taqe i aj Israel, k'ul xkipahqaaj chikiwach chi je' wili: ¿Chib'ih rub'anam i wili? inki taqe.

Chalik i Moisés je' wili i xuq'or keh: Re' aj i wili i maná k'uxumb'al taq aweh i ruyeew chaloq i QaJaaw Dios. 16Re' i wili i xuq'or chaloq i QaJaaw Dios: Re' taq i hat chamol taq aweh nik' pa' k'ihaal i nee taq inak'ux chuwach i ju'jun chi q'iij, eh re' q'oreel, hat pa' taq jarub' panapaat, ju'jun kok'pajb'al taq naa amolom chi neeruk'ux i ju'jun chi tinamit, inki.

17Re' taqe i aj Israel xkimol wo' hoq i k'uxumb'al keh xqajik cho pan taxaaj, wilik i ma' q'e' ta k'ih xkimol, eh wilik i k'ih i xkimol. 18Xkimol wo' hoq nik' k'ihaal i xq'orarik keh, xa re' wo' manlik inkik'ux reh i ju'jun q'iij, eh re' i k'ih xkimol ma' qohxanik ta wo' chikiwach, eh re' i xama' q'e' ta k'ih i xkimol xmanlojik wo' keh.

19Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i Moisés:

Re' taq i naa amolom, naa taq ak'uxum chu'nchel ma' naa ta taq akanaam reh chi junwaar.

20Xa re' la' wilik i ma' xkinimaj taj, i xuq'or i Moisés, xkikanaa', reh chi junwaar. Eh re' i xkimol xnujik chi haah xchuuhrik chikiwach. Xrilow chi je' re' i Moisés xchalik ruk'aah kuuk'.

21Rajlaal wahq'eq k'ih i kiwa' inkimol, ma' inkik'ux ta chu'nchel, eh ruum i rutz'ahiil i q'iij inchuuhb'ik. 22Eh paruwaaq q'iij kiib' chi kok'pajb'al i xkimol chi kiju'junaal manlik kiib' q'iij inkik'ux. Eh re' taqe i k'amal b'eeh chi kixilak i aj Israel xponik kiq'or reh i Moisés i xkib'iraj. 23Eh je' wili i xq'orarik keh ruum i Moisés:

Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or: Re' i iqal hi'limb'al q'iij loq'oomb'al weh i hin, hin taq aaDios. Eh cha chaq'saj taq yu'naak i naa taq ak'uxum iqal charoqroteej taq wach yu'naak naa aroqroteem wach iqal re' i maná nee taq i naaqohxaaj yu'naak chakeb'aa' taq reh iqal inki.

24Re' taqe aj Israel xkian wo' hoq, i xuq'or i Moisés, xkimol wo' reh i chi junwaar i maná xqohxanik chikiwach, eh ma' xchuuhrik ta wo' chik chikiwach, ma' xnujik ta chi haah. 25Eh chi junwaar je' wili i xuq'or i Moisés:

Yu'naak chak'ux taq i maná xamol eew, ruum yu'naak hi'limb'al q'iij, loq'oomb'al reh i QaJaaw Dios, ma' nee ta taq i ruyeew chaaweh i maná ma' nee ta taq inooj amol aweh. 26Re' taq i hat waqiib' q'iij naa taq amolom i maná chupaam i xamano, eh paruwuuq q'iij ma' nee ta rub'an chi nee taq inamol ruum ma' neetaruyeew chaloq i QaJaaw Dios ruum hi'limb'al q'iij.

27Eh paruwuuq q'iij wilik wo' naq i xi elik reje chumolariik i maná, xa re' la', xama' xta wo' xkireq. 28Chi riij i re', re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

¿Raaj taq i hat kojaruuj taq inakanaa' ruja'wachjiik taqe i nuk'uhb'aal, eh je' wo' taq i ti nutijej wii'? 29Re' taq i hat aweht'al taq chi re' hin i Dios jinaj i hi'limb'al q'iij nuye'em taq aweh, ruum aj re' paruwaaq q'iij i nuyeew taq aweh i maná reh chi naa taq ak'uxum chuwach i kiib' q'iij. Eh re' ruwuuq q'iij ma' awach taj i nareliik cho parupaat.

30Je' re' noq re' taqe i aj Israel, xi hi'lik paruwuuq q'iij.

31Re' taqe aj Israel maná i rub'ihnaal i k'uxumb'al keh imponik kimol, saq tolotaq naq'wach je' naq'wach kulanto, xa je' chik suq kiil kaxlanwi'k riis kaab' ruuk'.

32Eh re' i Moisés je' wili i xuq'or:

Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or chi naa taq a'nam: Chamol taq jino'q k'isa pajb'al i maná k'uxumb'al taq aweh. Eh chamol taq keh awiih aamaam, reh chi neenkinab'eej nik' wach i k'uxumb'al taq aweh xnuyeew chupaam i ye'aab' chiq yuuq', re' noq xat wesaj taq cho Egipto.

33Re' i Moisés je' wili i xuq'or reh i Aarón:

Re' hat cha sik' jino'q k'isa chakach chayeew ar i jinaj chi k'isa pajb'al i maná nee nayeew chupaam i ye'aab' inqaloq'ej wii' i Dios reh chi nee taq inamol keh taq awiih aamaam i hat.

34Eh nik' wach i xq'orarik reh i Moisés ruum i QaJaaw Dios, je' wo' re' i xub'an i Aarón, xumol wo' i koq i k'isa chakach wilik wii' i maná, chuwach i kaxoon molooj wii' i k'uhb'aal.

35Eh re' taqe i aj Israel ka'winaq haab' xkik'ux i maná noq xib'ehik cho pan chiq yuuq', korehtaal xi ponik chupaam i ye'aab' wilkeeb' wii' patineel. Eh maná i xkik'ux wach b'eeh, korehtaal xi ponik pank'ula't reh okik Canaán.

36Re' i k'isa pajb'al re' re' lajeeb' chi je' re' k'ihaal i maná i ruk'am i nimlaj pajb'al efa rub'ihnaal.