Search form

Ex 18

Re' Jetro xponik chi rula'jiik i Moisés

1Re' Jetro i k'amal b'eeh aj tiij Madián, re' rajaaw i rehk'een i Moisés. Xunab'eej chu'nchel chib'ih jariik i xub'an chee Dios ruuk' i Moisés, ruuk' i rutinamiit Israel. Eh xunab'eej chi re' i QaJaaw Dios x-esanik cho keh ar Egipto. 2Ruum pampeet, re' Moisés xutaq'aaj reje i rehk'een Séfora rub'ihnaal, xooj wo' chik ruuk' i rajaaw Jetro, eh xuk'ul wo' chaloq i rixq'uun. 3Eh re' Moisés xutaq'aaj reje haa' i ki'ib' chi rak'uun, re' i jinaj Gersón i b'ih, ruum je' wili xuq'or: Re' hin xa hin ik'al b'eeh chupaam i tinamit wili, inki. 4Eh re' Jinaj Eliezer i b'ih, i ruum je' wili i xuq'or: Re' Dios xunimaj chaloq i wajaaw xk'ulik chi nutoob'jiik, eh xi ruko'leej pan q'ab' i kireey i aj Egipto noq naa naq kiin rukansam, inki.

5Eh re' Moisés noq hi'lik i rub'an chupaam i ye'aab' chiq yuuq', re' i wilik wii' najt naah yuuq' re' ixq'orob'jik wii' ruum i Dios, ar xooj k'oloq i Jetro re' rajaaw i rehk'een, ruch'ihil i rehk'een i Moisés, ruch'ihil taqe i ki'ib' chi rak'uun i Moisés. 6Eh je' wili i xkiq'or reh i Moisés:

Re' rajaaw awehk'een xchalik cha wilariik ayu' ruch'ihil awehk'een, ruch'ihil taqe i ki'ib' chi awak'uun, inki.

7Eh re' Moisés xelik chaloq chuk'ulariik i rajaaw i rehk'een, xuxuk'aa' riib' chuwach xutz'ub' i koq i wach. Noq kiye'em chik rusuqkiil kik'ux chikiwach xi okik i koq chupaam itz'ihy naah paat. 8Re' Moisés ar xuk'utjaaj reh i rajaaw i rehk'een chu'nchel i xub'an i Dios keh i aj Egipto, eh reh i kireey chi ko'lb'al keh i aj Israel. Xuk'utjaaj wo' hoq nik' nimaal i ti' k'axik xkik'ul cho wach b'eeh, eh nik' wach noq xiko'ljik cho chupaam i ti' k'axik, ruum i QaJaaw Dios.

9Eh re' Jetro ma' k'isiin ta xsuuqb'ik ruk'ux, ruum yohb'aal wach i rotob'il i Dios xuyeew cho chikinaah i aj Israel. Ruum xuko'leej taqe pan kiq'ab' i aj Egipto. 10Je' wili i xuq'or:

Loq'imaj ta naq i QaJaaw Dios xko'linik taq chaaweh i hat taq aj Israel. Ruum xat ruko'leej taq pan q'ab' i reey, pan kiq'ab' i aj Egipto, re' wo' reh xko'linik taq aweh pan q'ab' i xib'anik ti' k'axik aweh. 11Xat ruko'leej wo' taq chuwach i yiib' wach na'ojb'al xkian taq aweh. Yu'naak xti nunimaj chi xa re' wo' QaJaaw Dios xti nim rajaawriik chikiwach i xatz'aqoj tiyoox, inki.

12Re' Jetro jinaj i ruchikoop xuk'at chi rumayiij ye'b'al ruloq'il i QaJaaw Dios, eh xuyeew wo' taqe i xatokoom chik mayiij. Eh re' Aarón ruch'ihil taqe i k'amal kib'eeh i aj Israel, xponik kian kiwa' ruuk' i rajaaw i rehk'een i Moisés, noq k'ahchi' keeb' chulooq'jiik i Dios.

Re' i Moisés xupab'aa' taqe i q'atal q'orik

13Eh chi junwaar chik, re' Moisés xutzunaa' riib' chi q'ataj q'orik chikinaah i aj Israel re' q'oreel i kik'axkiil. Chu'nchel i tinamit re' re' pa'alkeeb' i koq chuwach i Moisés xik'ik q'iij. 14Eh noq xrilow i rajaaw i rehk'een i Moisés chi je' re' i k'ahchi' rub'anam xupech'uj reh i rujii' chi je' wili:

¿Chib'ih jariik i na a'n kuuk' i tinamit wili? ¿Chib'ih reet noq xa awutkeel chi q'ataj q'orik, eh chi kunchelaal i keh ki-ik'ik q'iij chi pa'alkeeb'? inki.

15Re' Moisés je' wili i chaq'wik xub'an:

Re' taqe i tinamit je' re' inki a'n ruum inchalik kipahqaaj weh chib'ih jariik i ruq'or i Dios. 16Eh noq wilik kik'axkiil kichalik wuuk' reh chi re' hin neekinq'orik reh awach i rub'ehel i rub'an, eh awach i ma' rub'ehel ta i rub'an. Eh re' hin i nuch'ob' rub'ehel keh i ruk'uhb'aal i tijinik i rub'an i Dios, inki.

17Re' Jetro i rajaaw i rehk'een je' wili i xuq'or reh i rujii':

Re' hat ma' rub'ehel taj i na a'n chi je' re'. 18Q'e' naq'uhtisaj awiib' je' wo' i tinamit kichalik awuuk' kiq'uhtik wo' chi pahik. Re' kamanik re' re' q'e' wo' chik nim wach, cha wutkeel i hat ma' nee ta nakuy rub'aan. 19Eh chab'iraj chi korik ana'ojb'al naa nukojom, re' ta naq i Dios neentoob'inik aweh chub'aan. Re' hat nee ti q'orik ree Dios i kik'axkiil i tinamit re' hat neetijalwik kiq'oral chuwach i Dios. 20Re' hat naa ak'uhtaam keh i ruk'uhb'aal i QaJaaw Dios neenaq'or keh nik' wach i tijinik i rub'an, eh chak'uhb'alej taqe ruuk' i nik' wach i k'acharik naa kianam. 21Eh re' hat naa aasik'wiik kiwach i winaq korik wach kik'ux chi kixilak i tinamit, inkiyohleej i Dios. Eh re' taqe i ma' inkik'ul taj i tumiin chi riij i ma' korik taj. Wilik taqe i nee nakoj chi q'ataj q'orik chikinaah i jinaj miil chi tinamit, wilik nee nakoj chikinaah i jinaj siento, wilik i nee nakoj chikinaah i lajeeb' roxk'ahl, wilik i nee nakoj chikinaah i lajeeb'. 22Eh re' keh neekiq'atwik q'orik chikinaah i tinamit chu'nchel i q'iij, neenkiyejaa' i k'axkiil ma' q'e' ta nimaq kiwach. Re' i k'axkiil nimaq wach neenkik'am cho chawach re' hat neetiyej-anik reh. Eh neenkesaj cha naah i kowlaj kamanik re' re', re' keh neekitoob'inik aweh chub'aan. 23Wila'xa a'n i nuq'or, wixuyeew q'ab' aweh i Dios chi nee na a'n, neenakuy rub'aan i kowlaj kamanik re' re'. Eh re' taqe i tinamit suq chik kik'ux noq nee kiooj pankipaat, inki Jetro.

24Eh re' Moisés xunimaj i xq'orarik reh ruum i rajaaw i rehk'een, xub'an wo' chu'nchel i xq'orarik reh. 25Eh xusik' wo' kiwach taqe i aj Israel, korik wach kik'ux. Wilik i xukoj taqe chi q'ataj q'orik chikinaah i jinaj miil chi tinamit, wilik i xukoj chikinaah i jinaj siento, wilik i xukoj chikinaah i lajeeb' roxk'ahl, wilik i xukoj chikinaah i lajeeb'. 26Eh re' chik i keh kiq'atwik q'orik chikinaah i tinamit chu'nchel q'iij. Re' i k'axkiil ma' q'e' ta nimaq wach re' keh kiyej-anik reh, re' i k'axkiil nimaq wach inkik'am chaloq chuwach i Moisés kore' reh inye'janik reh. 27Eh chi riij i re', re' Moisés xkich'aq kiib' ruuk' i rajaaw i rehk'een. Re' i rajaaw i rehk'een xsutinik wo' chik reje parutinamiit.