Search form

Ex 18:1

Re' Jetro xponik chi rula'jiik i Moisés

1Re' Jetro i k'amal b'eeh aj tiij Madián, re' rajaaw i rehk'een i Moisés. Xunab'eej chu'nchel chib'ih jariik i xub'an chee Dios ruuk' i Moisés, ruuk' i rutinamiit Israel. Eh xunab'eej chi re' i QaJaaw Dios x-esanik cho keh ar Egipto.