Search form

Ex 19

Re' taqe i aj Israel xi ponik i wilik wii' i yuuq' Sinaí

1Re' taqe i aj Israel xi ponik chupaam i chiq yuuq' Sinaí. Eh manlik ixib' poh keliik chaloq Egipto noq xi ponik ar. 2Eh noq xi elik chaloq chupaam i ye'aab' Refidim, xi ponik chupaam i ye'aab' chiq yuuq' Sinaí. Ar xkiyejaa' i ki-itz'ihy naah paat chi k'ulwaach i yuuq' re' re'. 3Re' Moisés xq'orob'jik ruum i Dios chinaah i yuuq' Sinaí xjohtik johtoq chuk'ulariik i QaJaaw Dios, eh je' wili i xq'orarik cho reh:

Re' hat cha q'or keh i q'orik wili taqe i rak'uun rixq'uun i Jacob re' taqe aj Israel. 4Re' keh xkilow chik chib'ih jariik i xnub'an keh i aj Egipto, eh xkilow wo' hoq nik' wach noq xnuk'am taqe cho wuuk' i keh je' naa chinaah jino'q i ruxiik' i xihk xnuk'am taqe chaloq. 5Je' re' noq wila' re' keh xinkinimaj ruuk' chu'nchel i nuq'or, eh wila' xkian aha' wilik i ruq'or i nuk'uhb'aal. Re' keh naa nusik'im kiwach chi kixilak i tinamit chi naa kikahniik chi nutinamiit taqe, re' hin weh wo' chu'nchel i wach ak'al. 6Re' keh naa kikahniik chi k'amal b'eeh aj tiij taqe, naa kikahniik chi nuSantolaj tinamiit taqe sik'ooj kiwach. Re' taqe i q'orik wili cha q'or keh i aj Israel, i nuchjik i Moisés ruum i Dios.

7Chi riij i re', re' Moisés xqajik chaloq xuyuq'eej kuuk' taqe i k'amal kib'eeh i aj Israel. Xuq'or keh chu'nchel i xq'orarik cho reh ruum i QaJaaw Dios. 8Eh noq xkib'iraj i aj Israel aha' wilik i xq'orarik keh, je' wili i xkiq'or chi kunchelaal:

Naaqa'nam aha' wilik i xuq'or chee QaJaaw Dios, inki taqe.

Noq rib'iraj chi je' re' i Moisés xuq'or wo' chik reh i Dios aha' wilik i xkiq'or i tinamit. 9Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Re' hin naa nuk'uhtaam wiib' chawach pan q'equm paam suutz', reh chi neenkib'iraj i tinamit chi k'ahchi' kiin chi q'orik awuuk'. Reh chi nee nkinimaj aweh i aj Israel chi juneliik i neenaq'or, inki.

Eh re' i Moisés xuq'or wo' chik reh i Dios i xkiq'or i aj Israel. 10Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Yu'naak narojiik aq'orom keh i tinamit chi naakiyejaam kiib' yu'naak, eh eqal reh chi nee kinkiloq'ej. Eh chi nee inkisaqb'isaj wach i kiso'. 11Chi kichop kik'ux chi ruyejeb'jiik kiib', reh kab'iij, ruum re' hin i Dios kab'iij kinqajik qohoq chinaah i yuuq' Sinaí chikiwach chu'nchel i tinamit. 12Eh naa akojom rehtalil chi junsuut i yuuq' Sinaí reh chi ma' nee ta ki-ik'ik cho ar i tinamit. Chaq'or keh chi ponoq panaq'kiwach i yuuq' re' re', makijohtik cho chuwach, eh mankijil cho kiib' chi junsuut. Ruum awach nerujil cho riib' i ruk'ul chi neenkanteesjik. 13Eh awach i xumin cho riib' ar atoob' ta winaq oon chikop, inchol taq akansam chi ab'aj oon chi flecha, ma' re' ta taq ruuk' aq'ab' naa akansam. Re' taqe i aj Israel neerub'an chi neenkijil cho kiib' chi junsuut i yuuq' re' re', xa re' la' kore' noq neenkib'iraj noq neenxuuljik chaloq i tuun, tiko'q keh, inki Dios.

14Eh re' Moisés xqajik cho chinaah yuuq', xchalik ruq'or keh i tinamit chi naakiyejaam kiib' reh i rulooq'jiik i Dios. Re' i tinamit xkisaqb'isaj wo' wach i kiso'. 15Re' i Moisés je' wili i xuq'or keh:

Re' taq i hat cha chop taq ak'ux chuyejeb'jiik awiib' reh kab'iij. Re' taqe i winaq, ma' naa ta pechik kiwiriik ruuk' i kehk'een.

16Eh noq saq'ik paroox q'iij yohb'aal wach i ruch'aab' kahoq, yohb'aal wach i kahoq xub'an jinaj i q'equm paam suutz' xuyeew cho riib' chinaah i yuuq' Sinaí. Eh xakow chik xixuuljik taqe chaloq tuun, eh chu'nchel i aj Israel kimolom kiib' pan kiye'aab', xakib'arb'otik chik ruum kiyo'jiik. 17Eh re' i Moisés xresaj taqe chaloq chupaam i kiye'aab' kimolom wii' kiib' i aj Israel xuk'am reje kib'eeh chuk'ulariik i QaJaaw Dios, ar xi kahnik waraa' i yuuq' Sinaí. 18Eh chu'nchel i yuuq' Sinaí, yohb'aal wach i sib' i nelik johtoq chinaah, xa je' chik rusib'eel horna ruum re' QaJaaw Dios xqajik cho chinaah chupaam jinaj i q'aaq'. Eh chu'nchel i yuuq' Sinaí xayohb'aal chik wach i k'uyu'jik i rub'an. 19Eh re' noq xixuuljik taqe chaloq i tuun xanajt chik naah inki a'n chaloq. Re' i Moisés xuq'oreej i QaJaaw Dios, eh ruuk' kowlaj q'orik inchaq'weesjik chaloq, xa je' chik kahoq.

20Re' QaJaaw Dios xti ko chi ju' i yuuq' Sinaí xqajik chaloq, eh xuq'or cho reh i Moisés chi xjohtik johtoq chupaam i ye'aab' re' re', chalik i Moisés johtik wo' johtoq ar. 21Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or reh i Moisés:

Qajeen qohoq kuuk' i aj Israel, cha q'or keh chi mankixahq'aaj chaloq i rehtalil akojom. Maankijil cho kiib' reh i rilariik nuwach, ruum wixkilow nuwach wilik i nee kikimiik chi kixilak. 22Eh nee wo' naq'or keh i k'amal kib'eeh aj tiij inkaaj cho kijilim kiib' wuuk', chi peet naakisaqb'isam wach i kánima, ruum yohb'aal maa chii inwuchej taqe, inki.

23Re' reh je' wili i xuq'or reh QaJaaw Dios:

Re' tinamit, maankichop cho kik'ux chi johtik chinaah i yuuq' Sinaí, ruum re' hat xaq'or qeh chi naa qakojom rehtalil aha' naakiponiik, eh chi re' wili santo laj ye'aab', inki Moisés.

24Eh je' wili i xq'orarik reh ruum i QaJaaw Dios:

Hiy la' qajeen qohoq, eh nee wo' chik ti chalik, nee nak'am cho chawiij i Aarón. Re' taqe i k'amal b'eeh aj tiij taqe i tinamit ma' nee ta inkixahq'aaj chaloq i naakiponiik wii'. Reh chi ma' nee ta kijohtik cho wuuk' ayu', ruum ma' chih inwuchej taqe reje, inki.

25Re' i Moisés qajik wo' chik chaloq, xuq'or wo' keh chu'nchel i aj Israel i xuq'or i QaJaaw Dios.