Search form

Ex 2

Re' noq x-aasjik i Moisés

1Jinaj i winaq re' ruuk' i aj Levíta, eh xub'an kaxáro ruuk' i jinaj ixoq re' wo' ruuk' i aj Levíta. 2Re' rehk'een xponik i q'iij noq xkahnik wach k'acharik, eh x-aasjik jinaj k'isa rak'uun. Xrilow chi q'e' holohik ixib' poh xukeb'aa'. 3Eh xrilow chi ma' xuyeew ta chik riib' chi xukeb'aa', xuk'am chaloq jinaj i k'isa kalaab' chakach, xuyulej i q'ool chi riij inkan panak'al, eh xuyok'aa' i k'isa rak'uun chupaam. Eh xponik ruyeew chupaam taqe i kaxlan aaj wilkeeb' chi chii' i nim ha' Nilo. 4Eh re' ranaab' i k'isa k'un najt xupab'aa' reje riib' ruuk' reh chi naa rilom chib'ih i naa ruk'ulum i k'isa k'un koq'uun.

5Re' rixq'uun i kireey i aj Egipto xooj chi itinik chi chii' i nim ha' re' re', ruch'ihil taqe i raj pooh, noq b'ehik inki a'n chi chii' i ha'. Re' rixq'uun i reey xrilow reje wach i k'isa chakach wilik xilak taq kaxlan aaj, eh xutaq'aaj reje i jinaj keh i raj pooh chuk'amariik i chakach. 6Eh noq xuteh naah i chakach i rixq'uun i reey i rilow jinaj i k'isa k'un oq'ik i rub'an chupaam. Eh xuketelaaj wach, je' wili i xuq'or:

Re' k'isa k'un wili re' ruuk' taqe i aj hebreo, inki.

7Chalik i ranaab' i k'isa k'un je' wili i xuq'or reh i rixq'uun i reey:

¿Inawaaj oon chi neenooj nuyuq'eej jino'q aweh ixoq re' ruuk' taqe i aj hebreo reh chi nee ruyeew ruch'uuch' i k'isa k'un re' re'? inki.

8Neerub'an chi neenayuq'eej cho weh, inki noq chaq'wik i rixq'uun i reey, re' ranaab' i k'isa k'un xooj wo' ruyuq'eej ixoq, eh re' wo' hoq i kituut xponik ruyuq'eej. 9Re' rixq'uun i reey je' wili xuq'or reh ixoq re' re': Chak'am reje i k'isa k'un wili chach'uch'isaj weh, re' hin neetinutoj, inki.

Eh re' i rutuut i k'isa k'un xuk'am wo' reje, eh xuch'uch'isaj wo' hoq. 10Noq rukanaam chik i ch'uuch' i k'isa k'un xuk'am wo' chik reje reh i rixq'uun i reey, re' reh xukoj chi manlik rak'uun i k'isa k'un re' re'. Moisés i rub'ihnaal xukoj. Je' re' i rub'ihnaal xnukoj, ruum panha' xwesaj chaloq, inki.

Re' i Moisés xelik cho Egipto ruum ruyo'jiik

11Eh noq winaq chik i Moisés, pan jinaj q'iij xooj taqe chi kilariik i aj hebreo re' taqe i rutinamiit xrilow chi q'e' kow i kamanik k'ahchi' keeb'. Eh tz'eht xub'an reh chi jinaj i aj Egipto k'ahchi' ruq'ojwiik reh i rutinamiit i aj hebreo. 12Re' i Moisés k'ul xrilow mi ma' awach k'ahchi' rilwiik reh, noq xrilow chi ma' awach ta k'ahchi' rilwiik reh xukansaj i aj Egipto. Eh xumuq'aa' pan saniib'. 13Chi junwaar xelik wo' chik reje Moisés chi kilariik i aj hebreo, eh tz'eht xub'an reh chi ki'ib' i k'ahchi' kiq'ojom kiib' pankamanik. Eh wili i xuq'or reh:

¿Chib'ih reet noq i naq'oj i re' ruuk' aatinamiit? inki.

14Re' i aj hebreo je' wili xuq'or reh i Moisés:

¿Awach xpaab'anik aweh chi hat k'amal b'eeh, chi hat q'atal q'orik chi qanaah?

¿Mi kinawaaj wo' kiin akansam re' hin je' rukab' noq xakansaj i aj Egipto eew? inki. Eh re' i Moisés je' wili xuq'or paruk'ux:

Xti korik wo' hoq chi re' xnub'an re' re' xkireq chik chi riij, inki.

15Noq xrib'iraj i reey chi re' i Moisés xukansaj jinaj i aj Egipto xraaj naq rukansam. Eh re' reh xumol chi elik chuwach i reey ar chik xooj chi patinik chupaam i ruyuq'ul i Madián.

16Eh re' i Jetro Reuel i rukab' b'ih k'amal b'eeh aj tiij ar i Madián. Wuquub' i rixq'uun wilik xiooj k'oloq chi k'amaj ha' reh chi naa kinujisam i molb'al ha' inki a'n wii' kihaa' taqe i rutentzuun i kajaaw. 17Eh wilik taqe i cha'jen tokoom tentzun xiooj k'oloq ar, xkesaj cho chii' jul ha' taqe i rixq'uun i k'amal b'eeh aj tiij. Re' i Moisés xuko'leej taqe i xq'un, re' chik i reh xye' wik kihaa' taqe i rutentzuun i kajaaw i xq'un re' re'. 18Noq xi ponik taqe i xq'un i wilik wii' i kajaaw, xpahqaljik keh ruum i kajaaw chi je' wili:

¿Chib'ih reet noq ma' najt ta xponik taq a'an yu'naak? ki uchjik.

19Re' keh je' wili i xkiq'or: Jinaj i winaq aj Egipto xko'linik qeh pan kiq'ab' i cha'jen tokoom tentzun wilkeeb' ar. Eh re' chik reh esanik i ha' eh xuyeew kihaa' taqe i qatentzuun, inki taqe.

20Re' Jetro i k'amal b'eeh aj tiij je' wili i xuq'or keh i rixq'uun:

¿Aha' wilik chib'ih reet noq xakanaa' taq chaloq chi rutkeel i winaq re' re'? Hiy taq chayuq'eej reh chi neen k'ulik rub'aan ruwa', inki.

21Eh re' i Moisés xuk'ulaa' chi xkahnik parupaat i Jetro. Chi riij i re', re' i Jetro xuyeew chi rehk'een i Moisés jinaj keh i rixq'uun Séfora rub'ihnaal.

22Re' i xq'un x-aasjik jinaj i rak'uun i Moisés ruuk', eh Gersón i rub'ihnaal xukoj ruum je' wili xuq'or paruk'ux: Re' hin je' re' i b'ih xnukoj ruum xa hin ik'al b'eeh pan tokoom tinamit, inki.

23Noq xooj kuxoq xkimik reje i kireey aj Egipto. Eh re' taqe i aj Israel xa xi kahnik wo' chi ti' kik'ux oq'ik inki a'n ruum minooj taqe pankowlaj kamanik, re' Dios rib'iraj chaloq oq'ik inki a'n 24Re' QaJaaw Dios xrilow chaloq chi ti' kik'ux, eh xk'ulik cho paruk'ux aha' wilik i xuyejaa' cho wach ruuk' i Abraham, ruuk' i Isaac, eh ruuk' i Jacob. 25Re' Dios xrilow xukoj rehtaal chi ma' k'isiin ti'kiil wilkeeb' taqe i aj Israel ar Egipto.