Search form

Ex 20

Re' ru lajeeb' k'uhb'aal i Dios

(Deut 5.1-21)

1Re' QaJaaw Dios xuq'or chaloq chu'nchel i q'orik wili:

2Re' hin taq aaWaJaaw aaDios, re' hin xineesanik taq chaaweh parutinamitaal i Egipto re' naq i hat taq minooj wii' pankowlaj kamanik.

3Ma' naa ta ruwihiik taq jino'q atokoom dios chi nuwach i hin.

4Ma' naa ta taq atz'aqam jino'q aatiyoox, ni xata naa atz'aqam taq rujal wach i wilik pan taxaaj, ni xata re' i wilik wach ak'al, eh ni xata re' wilik pan palaw chi ri'sil aak'al. 5Eh ma' naa ta wo' axuk'aam taq awiib' chikiwach i xatz'aqoj tiyoox, eh ni xata naa taq aloq'em. Ruum xa re' wo' hin, hin taq aaDios, eh inwaaj chi xa re' wo' hin naa nulooq'jiik, awach ki-ixowanik nuwach i nuyeew taqe chi tojariik i kimahk i keh, je' wo' hoq i kiih kimaam. 6Re' taqe i kik'axwik weh, eh inkinimaj i nuk'uhb'aal i nuyeew i nuk'axb'al chikinaah i keh, je' wo' hoq i kiih kimaam.

7Ma' q'or taq lom i nub'ihnaal i hin, chi xama' xta rub'ehel i hin taq aaWaJaaw aaDios. Ruum awach inq'orik i nub'ihnaal chi xama' xta rub'ehel, korehtaal i nuyeew chi tojariik i ru mahk.

8Eh mansahchik taq panak'ux i hi'limb'al q'iij, chupaam i q'iij re' re' naa taq kiin aloq'em i hin, hin taq aaDios. 9Waqiib' q'iij taq naa akamaniik, eh chupaam i waqiib' q'iij re' re' naa taq a'nam chu'nchel akamaj. 10Eh re' ruwuuq q'iij hi'limb'al q'iij, loq'oomb'al weh i hin, hin taq aaWaJaaw aaDios. Ma' xta jino'q i kamanik naa taq a'nam i hat chupaam i q'iij re' re', ni xata re' taq aawak'uun, awixq'uun, ni xata re' taq amoso winaq, ni xata re' taq awajpooh ixoq, ni xata re' taqe aachikoop, ni xata re' taqe i tokoom tinamit wilkeeb' taq panatinamiit. 11Ruum re' hin taq aaWaJaaw aaDios, waqiib' q'iij xnuyejaa' wii' i taxaaj, i wach ak'al, i palaw, ruch'ihil taqe i wilkeeb' chupaam taqe re'. Eh chupaam i ruwuuq q'iij xinhi'lik, ruum aj re', re' hin taq aaWaJaaw aaDios xnukuxisaj i ruwuuq q'iij, eh xnukanaa' chi loq'laj q'iij.

12Chak'ax taq atuut awajaaw reh chi nee najtb'ik rooq aak'achariik ayu' wach ak'al, re' i nuye'em aweh i hin, hin taq aaWaJaaw aaDios.

13Ma' naa ta taq akaansaniik.

14Ma' naa ta taq ach'uwa'risam wach aakaxáro.

15Ma' naa ta taq awelq'aniik.

16Ma' naa ta taq atz'aqam wach i k'utaaj chi riij aawas achaaq'.

17Ma' naa ta taq ak'axam wach i rupaat aawas achaaq', ni xata re' i rehk'een aawas achaaq', ni xata re' rumoso winaq, ni xata re' i rajpooh ixoq, ni xata re' rub'oyaax, ni xata re' i rub'uuruux, ma' jino'q i chib'ih reh taq aawas achaaq' naa taq ak'axam wach.

Re' taqe i aj Israel xakib'arb'otik chik ruum kiyo'jiik

(Deut 5.22-33)

18Eh chu'nchel i aj Israel tixkilow i ruch'aab' i kahoq, eh xkilow chi nujinaq chi sib' i naah i yuuq', eh xkib'iraj noq xub'an chaloq i kahoq, xkib'iraj noq xixuuljik taqe chaloq i tuun. Xa re' la' re' keh xachinajt inkilow reje, xakib'arb'otik chik ruum kiyo'jiik. 19Eh je' wili i xkiq'or reh i Moisés:

Re' hat neerub'an chi nee qoh aq'oreej, eh neenqanimaj i neenaq'or, ma' nqaaj ta chi nee qoh ruq'oreej i Dios, ruum nee-oq qoh kimik inki taqe.

20Eh re' i Moisés je' wili i kichaq'weesjiik xub'an:

Matyo'jik taq re' QaJaaw Dios chalik taq chanik'ib'jiik, reh chi naa taq ayohleem wach chi juneliik. Reh chi ma' nee ta chik taq ti mahkunik chuwach.

21Re' taqe aj Israel najt wilkeeb' reje ruuk' i yuuq' re' re', re' Moisés xjohtik johtoq chinaah i yuuq' chupaam i q'equm paam suutz' wilik cho wii' i Dios.

22Re' Dios xuq'or reh i Moisés chi je' wili i naa ruq'orom keh i aj Israel:

Re' taq i hat xab'iraj taq chik noq xat nuq'oreej taq cho pan taxaaj. 23Eh xnuq'or taq aweh chi ma' naa ta taq ayejaam aatiyoox, re' ruuk' taqe oro, i plata, eh ni xata naa taq aloq'em je' rukab' taq nulooq'jiik i na a'n i hin. 24Eh chi naa taq ayejaam jino'q i artaal, re' ruuk' i aak'al korjinaq wii', ar taq neenak'at chi amayiij taq aachikoop, taqe aatentzuun, taqe wakax, reh pahqb'al, kuyb'al taq amahk, reh chi nee taq ti nuk'am wuuk' panotob'il, chi re' hin naa taq kaat nukuxisam chupaam i ye'aab', xa aha' yuuq', eh inwaaj chi neen k'ulik taq panak'ux i nub'ihnaal. 25Chi je' re' netaq i nayejaa' nu artaal chi tusuj ab'aj, xa re' la' maasehkaaj taq wach ab'aj nee nakoj reh, ruum wixasehkaaj taq wach ab'aj ruuk' ch'ihch' netaq inawesaj i rajaawriik i artaal. 26Eh nuq'or wo' taq aweh chi ma' nee ta taq inayejaa' i ixkaleria reh i artaal reh chi ma' nee ta taq ti johtik chinaah, eh ma' nee ta nak'uhtaaj taq i panawaa' chi t'uslik, inki Dios.