Search form

Ex 21

Re' kik'uhb'aljiik xb'aan i aj Israel chi riij i kimoso xakiloq'om

(Deut 15.12-18)

1Re' hat je' wili i k'uhb'aal naa aq'orom keh i tinamit:

2Wila' xaloq' taq jino'q amoso re' ruuk' i aj hebreo, xa waqiib' haab' taq naa rukamaniik awuuk'. Eh paruwuuq haab' naa taq awoq'taam reje chi ma' jino'q centavo i neerutoj i reliik reje. 3Eh wila' rutkeel xokik taq awuuk', rutkeel naa reliik reje. Wila' ruch'ihil rehk'een noq xokik taq awuuk', ruch'ihil rehk'een noq nee nelik reje. 4Wila' re' loq' moso re' re' xye'arik rehk'een ruum i rupatroon, eh wihik rak'uun rixq'uun, re' i rehk'een re' taqe i rak'uun rixq'uun, naa rukahniik reh i rupatroon, xa rutkeel i reh neenooj reje. 5Wila' re' loq' moso re' re' ma' raaj ta chi neentaq'ab'jik reje ruum q'e' ruk'ax i rehk'een i ruk'ax wo' taqe rak'uun rixq'uun, eh i ruk'ax i rupatroon. 6Re' i rupatroon naa ruk'amwiik reje reh chuwach i Dios, naa rujilim i koq chuwach i puerta, eh ruuk' jinaj i q'as ju' ch'ihch', naa ruhopom i xikin, chi je' re' naa rukahniik chi rumoso chi jumpech.

7Eh awach xuk'ayej i rixq'uun pankowlaj kamanik ruuk' i tokoom, re' xq'un re' re' ma' naa ta reliik reje ruuk' i rupatroon je' rukab' noq kielik reje i winaq k'ayimaj taqe pankowlaj kamanik. 8Wila' re' patroon ma' xraaj ruchopom naah chi rehk'een i xq'un re' re', ruum chi ma' xuk'ax ta wach, neerub'an chi nee ruyeew q'ab' chi nee rutoj i reliik i xq'un re' re'. Xa re' la' ma' nee ta rub'an chi nee ruk'ayej reje ruuk' jino'q tokoom rutinamiit. 9Eh wila' xuyeew chi rehk'een i rak'uun ma' nee ta chik i ruyeew pankowlaj kamanik, xa je' chik ink'axarik jino'q rixq'uun neerub'an reh. 10Wila' re' i winaq xuk'am jino'q tokoom ixoq, ma' naa ta ruqasam rooq i k'uxumb'al reh i peet rehk'een, je' wo' hoq i ruso', eh ma' naa ta rukanaam i wirik ruuk'. 11Eh wila' ma' ruk'uxlaaj chik, wi ma' rukoj chik ruso', wi ma' inwirik chik ruuk', neerub'an chi nee rutaq'aaj reje i rehk'een re' re' chi ma' jino'q centavo i neerutoj i reliik.

Re' i k'uhb'aal xkahnik chikinaah i xkian ti' k'axik reh i kas kichaaq'

12Eh wila' awach i xuyok' jino'q i ras ruchaaq', eh wila' xkimik ruum, neenq'atarik i q'orik chinaah, reh i rukanteesjiik. 13Eh wila' ma' xa paruk'ux chalik noq xukansaj, xaxponik-oq wo' q'iij chi nuwach i hin, hin Dios, re' re' konaa chik nuq'orom aweh aha' naa rukeb'aam riib'. 14Eh awach inchalik ruk'aah chinaah i ras ruchaaq', eh xukansaj-oq, mo'-oq xuketelaaj wach, re' re' atoob' ta neenooj rukeb'aa' riib' chuwach i nu artaal korehtaal i neenawesaj cho ar, neenaq'at q'orik chinaah, reh i runkanteesjiik.

15Eh awach i ruyok' i rutuut i rajaaw, naa wo' ruq'atariik i q'orik chinaah reh rukanteesjiik.

16Awach i relq'aaj jino'q ruch kiristianu' ro'q ta ruk'ayem chik, oon ko wilik ruuk', eh wila' xkan ruuk' i ruk'ul chi naa rukanteesjiik.

17Eh awach i rub'aj i rutuut rajaaw i ruk'ul wo' chi naa rukanteesjiik.

18Eh wila' awach i xutoq'aa' peleto, wi xuhop ruuk' ab'aj awach i k'ahchi' ruk'ulb'ilem, oon xuhop ruuk' q'ab'iis. Eh xukanaa'-oq jarub'-oq q'iij wach yokaab', mo'-oq xkimik ruum i xub'an reh, 19wila' xuktik wo' chik reje ixq'ojarik, b'ehik-oq wo' chik i rub'an atoob' ta ruuk' karote, re' xb'anik i q'ojooj, neenkahnik chi ma' xta ru mahk, xa re' la' koruman chi naa rutojom i iq'oom b'al reh, eh naa rutojom i ru q'iij jarub' q'iij ma' naa ta rukamaniik.

20Eh awach i xuq'oj ruuk' chee' i rumoso winaq, oon ixoq xaruloq'om, eh wixkimik chi jumehq'iil inchol chi neenye'arik chutojariik i ru mahk. 21Wila' re' moso kox k'aach kiib' ixib'-oq q'iij, oon ma' xkimik taj, re' i patroon ma' nee ta inye'arik chutojariik i ru mahk, ruum ehchan wo' reh i moso re' re'.

22Eh wila' xkichop kiib' chi peleto ki'ib'-oq i winaq, eh kiq'oj-oq jino'q ixoq wach k'acharik wilik, xik'ik-oq i ruha'lak'uun kuum. Eh wila' ma' xkimik re' keh, inchol kitojom riij jarub' i neerupahqaaj i rub'ahiil ixoq, eh re' q'oreel nik' wach i nee ruq'or i q'atal q'orik. 23Eh wila' re' ixoq ma' xata re' i ruha'lak'uun xik'ik, xkimik-oq haa' i reh, re' taqe xiq'ojwik reh, naa wo' rehtesjiik i kik'achariik i keh. 24Awach i xupuch' inaq'wach i tokoom, naa wo' rupuch'ariik inaq'wach i reh. Awach xresaj wareeh i tokoom, naa wo' rehtesjiik i wareeh i reh. Awach i xuyok' i q'ab' i tokoom, naa wo' ruyok'ariik i q'ab' i reh, awach i naa ruyok'om i rooq i tokoom, naa wo' ruyok'ariik i rooq i reh. 25Eh awach i xuk'at i tokoom, naa wo' ruk'atariik i reh, awach i xuyok' i tokoom, naa wo' ruyok'ariik i reh, awach i xuq'oj i tokoom naa wo' ruq'ojariik i reh.

Re' k'uhb'aal inqajik chikinaah i wilik kimoso xakiloq'om

26Eh wila' re' jino'q i patroon xusak' inaq'wach i rumoso winaq, oon ixoq, eh xukanaa'-oq chi ma' nilwik taj, neerub'an chi neeresaj reje pankowlaj kamanik, ruum xukanaa' chi ma' nilwik ta chik. 27Eh wila' xresaj i wareeh chi q'ab'iis, naa wo' rutaq'aam reje ruum xukanaa' chi ma' xta wareeh

28Eh wila' wilik jino'q i b'ooyax xutoq' jino'q winaq, oon ixoq, re' b'ooyax re' re' naa rukanteesjiik chi ab'aj, eh re' rutib'kaal ma' naa ta ruk'uxariik. Re' ehchan reh i b'ooyax ma' nee ta inye'arik chutojariik i ru mahk. 29Raaj wila' re' b'ooyax re' re' xa okrinaq wo' chi ntoq'wik, eh nee rukansaj jino'q i winaq, re' b'ooyax neenkanteesjik chi ab'aj, je' wo' ehchan reh naa wo' rukanteesjiik, ruum reht'al wo' naq chi josq', eh ma' xub'ak' taj. 30Eh wila' xa tumiin i xpahqaljik reh pan q'atb'al q'orik chi neenko'ljik riij i ruk'achariik korehtaal i rutoj jarub' pa' naa rupahqaljiik reh. 31Re' wo' hoq i k'uhb'aal re' re' inqajik wach naah i b'ooyax ruch'ihil i ehchan reh wila' re' i b'ooyax xutoq' jino'q ak'un oon jino'q i xq'un. 32Eh wila' re' b'ooyax neerutoq' jino'q i moso winaq oon ixoq, eh wila' xukansaj, naa wo' rukanteesjiik chi ab'aj i b'ooyax. Re' i ehchan reh i b'ooyax naa rutojom i lajeeb' ru ka'winaq chi tumiin re' ruuk' i saq wach.

33Wila' awach i xuk'ot jino'q i chaamlaj jul, eh ma' xutz'ap ta naah, eh wixq'ehb'ik qohoq jino'q i b'ooyax ar oon jino'q b'uurux. 34Re' xk'otwik reh i jul re' re', naa rutojom reh i ruchikoop i ehchan reh, eh neenkahnik reh i chikop wila' xkimik.

35Wila' wilik ki'ib'-oq i b'ooyax reh reh ehchan reh, wila' xkimik jino'q i b'ooyax, pan kab'chel neenkich'aq i rutib'kaal, eh re' i b'ooyax kahnik chi k'achlik pan kiib'al wo' naakik'ayem, eh yejaal keh i tz'aaq. 36Raaj wila' re' ehchan reh i b'ooyax xb'anik kaansanik, xa reht'al wo' naq chi josq' i rub'ooyax, k'achlik wach i b'ooyax naa ruye'em chi jilow i xkimik, eh re' kamnaq b'ooyax naa rukahniik ree reh.