Search form

Ex 22

Re' k'uhb'aal xkahnik chikinaah i xib'anik ree i leq'

1Eh awach i relq'aaj jino'q i b'ooyax oon jino'q i tentzun, eh wi xukansaj, ho'oob' chik chi wakax i naa ruye'em i reh chi jilow i b'ooyax. Eh re' i tentzun kijib' chik chi tentzun i naa ruye'em chi jilow.

2Wila' re' i ajileq' xkan chi k'ahchi' chi i leq', eh wixq'ojarik korehtaal-oq xkanteesjik, re' i neenkansanik reh ma' nee ta inye'arik chutojariik i ru mahk chi je' jino'q kaansoom. 3Eh wila' pan q'iij chik xkanteesjik re' i aj kaansoom neenq'atarik i q'orik chinaah chi aj kaansoom.

Eh awach xb'anik i leq' korehtaal i rutoj jarub' tz'aaq i xrelq'aaj, wila' ma' neerub'an rutojariik, re' reh naa ruk'aayjiik pankowlaj kamanik reh chi naa rutojom riij i xrelq'aaj.

4Eh wila' kox kan ruuk' i b'ooyax chi kok'achlik wach oon tentzun, oon b'uurux, re' re' ra'j ki'ib' chik re' i jilow i ju'jun chi chikop naa ruye'em.

5Eh awach i roq'taaj reje i ruchikoop chusik'ariik ruwa' pan tokoom ye'aab', oon re' i tikooj wii' uuva. Re' reh naa ruye'em jilow xiik' chik naah holwochiil i ruye'aab' naa ruye'em chi jilow, naa wo' ruye'em jilow i-uuva naa rojiik k'uxaroq.

6Eh wila' awach i xuqop i q'aaq' xik'ik-oq reje pan tokoom ye'aab' xk'ahtik-oq i wach i rutik i ehchan reh i ye'aab', rumolom wach, oon ach naq okik reh chi rujachariik. Re' i neenkojwik reh i q'aaq', korehtaal i rutoj chu'nchel i piix naa rub'anam i q'aaq'.

7Eh awach i xuyeew chi molarik i rutumiin reh i tokoom, oon jino'q xa chib'ih jariik k'ih tz'aaq, eh x-eljik-oq parupaat i tumiin ixmolwik reh. Wila' xkan i ajileq' ki'ib' chik chi je' re' i jilow naa ruye'em. 8Raaj wila' ma' xkan chik i ajileq' re' i ehchan paat naa ruk'amariik reje chikiwach i q'atal q'orik, reh chi ar naa ruq'orom i korik wi ma' re' reh xk'amwik taqe i xye'arik reh chi molarik.

9Eh awach xraaj relq'aam jino'q i b'ooyax, jino'q b'uurux, jino'q i tentzun, jino'q itz'ihy, jino'q chik xa chib'ih jariik, eh wila' awach i xutoq'aa' q'orik chi riij nee ruq'or chi reh taqe i re'. Re' taqe i ki'ib' re' re' naa kojiik pa'lojoq chikiwach i q'atal q'orik awach pa' keh i re' xkan chi riij chi wilik ru mahk ki'ib' chik chi je' re' i jilow naa ruye'em reh i jinaj.

10Eh wila' awach xroqxa'neej ruuk' jino'q tokoom, jino'q rub'uuruux, jino'q i b'ooyax, jino'q i tentzun, xa chib'ih chik chopkaal. Wila' xikimik taqe i chikop re' re', oon xkiq'oj kiib', oon, xi eljik chi ma' awach ta x-ilwik reh. 11Re' i oqxanjik wii' taqe i chikop re' re', korehtaal i ruq'or i korik parub'ihnaal i QaJaaw Dios reh i ehchan reh, chi ma' re' tee reh xk'amwik reh taqe i chikop. Re' ehchan, reh neerunimaj i nee ruq'or, eh ma' xtaj i nee ruyeew chi jilow. 12Eh wila' xrilow noq xeljik reje taqe i chikop ra'j naa ruye'em jilow reh re' i ehchan reh. 13Raaj wila' xerarik i ruti'jolal i chikop, ruum i josq'laj chikop, inchol ruk'amam chaloq i ruqox i ruti'jolal, reh chi ma' xta neerutoj.

14Eh wila' awach xooj rukemelej jino'q ruchikoop ruuk' i tokoom, eh wila' xkimik i chikop re' re', oon xuq'oj riib' chuwach chi ma' xta ar i ehchan reh, korehtaal i rutoj reh i ehchan reh. 15Raaj wila' chuwach i ehchan reh xuk'ul ma' xtaj i neerutoj k'isinoq, xa re' wo' hoq jarub' i tojb'al riij i chikop inkahnik chinaah rutojariik.

Re' k'uhb'aal xkahnik chikinaah i xib'anik reh i yiib' wach na'ojb'al

16Eh awach winaq xujot' jino'q i xq'un ma' reht'al ta q'o'rinik winaq, eh xwirik-oq ruuk' noq komajaa' i ruyeew wach reh i q'orik, naa rutojom reh i rajaaw i xq'un, je' rukab' imb'aan, korehtaal i rub'an kaxáro ruuk'. 17Eh wila' re' rajaaw i xq'un ma' xraaj ta ruye'em i rixq'uun, re' xb'anik reh i jot'ooj re' re', korehtaal i ruyeew i tumiin, je' k'ihaal inye'arik chi riij jino'q q'ahxoq ma' reht'al ta q'o'rinik winaq.

18Eh chu'nchel i ixoq aj war naa kikantesjiik.

19Awach i rixoqb'eej taqe ixoq chikop, naa ruq'atariik i q'orik chinaah reh i rukanteesjiik.

20Awach i ruyeew i rumayiij chikiwach i tiyoox, naa rukanteesjiik, ruum ma' re' ta chi nuwach i hin, hin k'achlik Dios i ruyeew i rumayiij.

21Maa jot' taq, ma'an taq ti' k'axik keh i aj tokoom tinamit wilkeeb' taq chaxilak. K'oloq taq panak'ux noq re' taq i hat, hat wo' taq aj pan tokoom tinamit, noq xat wihik taq chaloq ar Egipto.

22Ma'an taq i ti' k'axik keh ixoq kamnaq kib'ahiil, je' wo' taqe i ma' xta kituut kajaaw. 23Ruum wila'xa a'n taq i ti' k'axik keh i re', wila' xkipahqaaj weh i hin, hin Dios chi neenuyeew ti' k'axik taq cha naah, nee wo' nuyeew taq cha naah. 24Re' hin naa nuye'em i nujosq'iil taq cha naah, ruuk' q'aslaj ch'ihch' taq naa akanteesjiik. Eh re' taq awehk'een naa kikahniik chi kahneel ixoq taqe, eh re' taq awak'uun awixq'uun naa kikahniik chi ma' xta kituut kajaaw.

25Eh wila' xukemelej rutumiin taq awuuk' jino'q i neb'aa' re' wo' ruuk' taqe i nutinamiit i hin, mapahqaaj reh i tojb'al riij atumiin, eh maakoj chi je' jino'q aj kemeel. 26Eh wila' xukanaa' awuuk' i ruso' chi riij i rukemeel xub'an awuuk', noq neenokik i q'iij nee wo' chik inaq'asaj reh. 27Ruum xa re'-oq wo' tii ruso' re' re' wilik reh, eh wi ma' xaq'asaj chik reh. ¿Chib'ih chik neerub'ur wii' riib' chuwach i k'uxik? wila' re' reh xupahqaaj weh i hin, hin Dios chi naa nuye'em i ti' k'axik taq cha naah, nee wo' nuketelaaj wach ruum wilik ketelinik wachiis wuuk'.

28Re' taq i hat ma' ruyeew ta riib' chi nee taq kinab'aj i hin, hin Dios, eh ma' ruyeew ta riib' chi ma' holohik ta taq nee ti q'orik chi riij i q'atal q'orik wilik chinaah taq aatinamiit.

29Chak'am wo' taq chaloq chi jumehq'iil amayiij chi nuwach. Re' i peet wach taq atik ruch'ihil i wach taq aa-uuva.

Re' i peet taq awak'uun, naa wo' taq ak'amam cho chi nuwach. 30Je' wo' taqe i peet kak'uun awakaax, i peet kak'uun taq aatentzuun. Xa wuquub' q'iij naa kiwihiik ruuk' i kituut, eh waxiqiib'-oq chik q'iij kaasjiik naa taq ak'amam cho chi nuwach.

31Re' taq i hat, naa taq ruwihiik asantohiil chi nuwach.

Eh ma' naa ta taq ak'uxum i kitib'kaal i chikop wila' josq'laj chikop i xerwik reh i kiti'jolal, chakut la' taq reh i tz'i' i kitib'kaal.