Search form

Ex 22:24

24Re' hin naa nuye'em i nujosq'iil taq cha naah, ruuk' q'aslaj ch'ihch' taq naa akanteesjiik. Eh re' taq awehk'een naa kikahniik chi kahneel ixoq taqe, eh re' taq awak'uun awixq'uun naa kikahniik chi ma' xta kituut kajaaw.