Search form

Ex 23

1Re' taq i hat ma' naa ta taq aq'orom i xachukuj q'orik, maa a'n jinaj wach ak'ux ruuk' i yiib' wach kina'ojb'al, noq neenooj chukul q'orik pan q'atb'al q'orik.

2Maa nimaj taq i kitaqchi' i ruk'ihaal ruuk' i ma' holohik taj. Noq naa taq rojiik aq'orom i korik pan q'atb'al q'orik, maa nimaj taq i kitaqchi', ruum nee-oq tikimin chuq'orariik i ma' korik taj. 3Eh maa min taq awiib' chi ruko'ljiik i neb'aa', wila' ma' rub'ehel i rub'an.

4Wila' xsahchik jino'q rub'ooyax inixowanik awach, oon jino'q rub'uuruux, eh wila' xponik areq i hat, hiy chaq'asaj reh. 5Eh wila' xq'ehb'ik pamb'eeh ruum i rahliil i rihq i rub'uuruux awach inixowanik taq awach, chawuksaj taq i rub'uuruux chawesaj i rihq chi riij maakanaa' rutoob'jiik.

6Re' i neb'aa' nee wo' rub'an chi neenatoob'eej taq ruuk' i ruyejaam wach, wila' rub'ehel i rub'an.

7Maakoj taq ru mahk i tokoom, ruum ma' ruk'ul taj chi awuum taq i hat neenq'atarik i q'orik chinaah reh i rukanteesjiik. Ruum wi xa a'n taq i je' re' korehtaal taq tinuyeew chutojariik aamahk.

8Ma' naa ta wo' taq ak'ulum i tumiin, chi riij i chukuj q'orik, ruum re' k'uluuj tumiin je' naa rutz'ap inaq'wach kiristianu', eh ruuk' i re' inkahnik chi wilik kimahk i ma' xta wo' naq kimahk.

9Ma'an taq i ti' k'axik keh i tokoom tinamit wilkeeb' taq panaxilak, ruum re' taq i hat ti' wo' taq xak'ul noq xat wihik cho pan tokoom tinamit ar Egipto.

10Re' taq i hat xa waqiib' haab' naa taq atikim paam aye'aab', eh naa taq amolom i wach atik amu'uun. 11Eh paruwuuq haab', ma' naa ta chik taq atikim paam, re' i neenkahnik k'isinoq ar, re' chik taqe neb'aa' wilkeeb' taq panatinamiit neekik'uxwik reh, eh re' taqe chikop neekik'uxwik reh. Je' wo' re' taq i naa a'nam ruuk' i wach aa-uuva, i wach taq aa-olivo.

12Eh chuwach i waqiib' q'iij naa a'nam taq chu'nchel akamaj, eh paruwuuq q'iij naa taq ahi'liik, naa wo' ruhi'liik taq aab'oyaax, aab'uuruux, reh chi nee wo' chik ink'ulik i kaansil taqe amoso ruch'ihil taqe i tokoom tinamit wilkeeb' taq chaxilak.

13Re' hin inwaaj chi naa taq a'nam chu'nchel i xnuq'or taq aweh, eh ma' awach ta naa ruq'oriik taq chaxilak i kib'ihnaal taqe i tiyoox.

Re' taqe ixib' chi nimaq wach ninq'iij xb'aan

(Ex 34.18-26 Deut 16.1-17)

14Re' taq i hat oxpech i ninq'iij taq naa a'nam chuwach i haab' chi loq'oomb'al weh i hin, hin Dios. 15Naa taq a'nam i peet ninq'iij, re' noq ink'uxarik i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh. Eh wuquub' q'iij taq naa ak'uxum i kaxlanwi'k je' rukab' i re', je' rukab' i nuq'orom taq aweh. Eh ixib' poh ruk'amam rub'eeh i haab' noq naa taq a'nam i ninq'iij re' re', ruum chupaam i poh re' re' xat elik taq chaloq Egipto. Eh ma' awach taj i naa ruchaliik wuuk' chi ma' xta rumayiij naa ruk'amam chaloq.

16Eh re' rukab' ninq'iij taq naa a'nam re' i runinq'ijiik na' eloq taq i peet wach atik. Eh re' i roox ninq'iij taq naa a'nam, pantz'apaab' wach reh i haab', re' noq naa taq akohlaam rumolariik i wach taq atik panaye'aab'.

17Je' re' noq re' taqe i winaq, oxpech naa kichaliik chuwach i haab' chi nulooq'jiik ruuk' i ninq'ijinik naa kianam.

18Eh noq naa taq ak'atam taqe i chikop chi amayiij chi nuwach, ma' ruch'ihil ta rukik'eel, eh re' i q'ina' ma' naa ta taq amolom reh chi junwaar. Eh ma' naa ta taq aye'em chi amayiij i kaxlanwi'k kojooj ch'amb'esb'al reh

19Re' taqe i peet taq wach atik, xti q'e' holohik naa taq ak'amam cho chi nuwach panupaat i hin, hin Dios.

Ma' naa ta taq achaq'sam i k'isa rak'uun kaprax chupaam i riis ruch'uuch' i rutuut.

Re' QaJaaw Dios xuq'or chi naa rutaq'aam chee ruánjel, chi k'amal kib'eeh i aj Israel

20Re' hin naa nutaq'aam taq chaaweh i nuánjel reh chi nee taq tirucha'jeej panab'eeh. Eh nee wo' taq ti ruk'am reje chupaam i ye'aab' nuyejaam taq cha weh. 21Maacanaa' taq awiib' chi riij, cha nimaj ruq'or taq aweh maa q'etwachej taq awiib' chuwach, ruum re' reh chu'nchel i naa rub'anam panub'ihnaal i hin naa rub'anam. Eh wi xat mahkunik taq chuwach ma' nee ta taq i rukuy amahk. 22Eh wila' korik chi xanimaj taq, wila'xa a'n chu'nchel i naa ruq'orom, re' hin naa taq kaat nuko'leem pan kiq'ab' i ki-ixowanik taq awach, eh ma' naa ta wajwaam kiwach i aj ixowaal re' re'. 23Eh re' i nuánjel, naa rojiik chi peet b'eeh taq chawach, naa taq kaat ruk'amam reje chupaam i kitinamiit i aj amorreo, i aj heteo i aj ferezeo, i aj cananeo, i aj heveo i aj jebuseo, re' chik taq i hat naa apatiniik ar, re' taqe re', re' hin naa nusachwiik kiwach. 24Re' taq i hat maa tijej taq aweh i yiib' wach inki a'n i tinamit re' re'. Eh maa xuk'aa' taq awiib' chikiwach i kitiyoox i keh. Ma' naa ta wo' taq aloq'em, chasach la' kiwach taqe i kitiyoox, je' wo' taqe ab'aj q'e' looq' chi kekeh. 25Xa re' hin naa taq kiin aloq'em, hin taq aaWaJaaw aaDios.

Eh re' hin kinkuxisanik reh taq awa' ahaa', naa wo' wesam taq cha naah i yab'ilaal. 26Eh ma' naa ta taq akimiik noq komajaa' i rureq i ruq'ijil. Ni xata naa taq ruwihiik panatinamiit jino'q ixoq chi ma' naa ta ruwihiik ruha'lak'uun, ni xata naa rik'sam i ruha'lak'uun.

27Re' hin naa nuye'em q'ab' chi naa kiyo'jiik taq chawach, ruum ruti'kiil kik'ux taqe i tinamit naa taq awik'iik wii'. Eh naakimolom chi elik chawach, taqe i ki-ixowanik taq awach. 28Eh naa wo' nuye'em q'ab' chi naa kiyo'jiik i tinamit naa taq awik'iik wii', chi je' re' neenkimol chi elik taq chawach, taqe i aj heveo, i aj heteo, i aj cananeo. 29Xa re' la' re' hin, ma' naa ta wesam chu'nchel chuwach i jinaj haab', ruum wixwesaj taqe reje chi jumehq'iil nee kik'ihaaxb'iik taqe i josq'laj chikop chupaam taqe i ye'aab' re' re'. Eh nee taq ti kijot' i hat. 30Kok'lomiil la' taqe naa wesam reje chawach, konaa taq kik'ihaaxb'iik awak'uun awixq'uun taq i hat, eh korehtaal i nawehchaaj taq chi korik taqe i ye'aab' re' re'. 31Eh re' taq aye'aab' nukojom chik rehtaal aha' naa ruponiik. Ar naa reliik reje chi chii' i kaq palaw, eh naa ruponiik chi chii' i palaw wilik pan kiye'aab' i aj filisteo. Eh ar naa reliik reje chupaam i ye'aab' chiq yuuq', naa ruponiik chi chii' i nim ha' Éufrates. Eh naa taq nukanaam pan aq'ab' i k'achareel wilkeeb' ar, eh re' chik taq i hat naa aaweesaniik cho keh ar.

32Ma' xta taq i naa ak'ulaam keh chi nee taq i na a'n i hat. Eh maa loq'ej taq aweh i hat kitiyoox i keh. 33Eh maayeew taq q'ab' chi nee kipatinik taq panatinamiit, reh chi ma' nee ta taq ti mahkunik chi nuwach. Ruum wi xa a'n taq jinaj awach kuuk', nee wo' taq inaloq'ej i kitiyoox i keh, ruum i re' nee wo' taq i naq'eb' awiib' i hat, inki Dios