Search form

Ex 23:31

31Eh re' taq aye'aab' nukojom chik rehtaal aha' naa ruponiik. Ar naa reliik reje chi chii' i kaq palaw, eh naa ruponiik chi chii' i palaw wilik pan kiye'aab' i aj filisteo. Eh ar naa reliik reje chupaam i ye'aab' chiq yuuq', naa ruponiik chi chii' i nim ha' Éufrates. Eh naa taq nukanaam pan aq'ab' i k'achareel wilkeeb' ar, eh re' chik taq i hat naa aaweesaniik cho keh ar.