Search form

Ex 24

Re' noq xyuq'ub'jik chaloq i Moisés chinaah i yuuq' Sinaí ruum i Dios

1Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Johteen cho wuuk' ayu', chak'am taqe cho chawiij i Aarón, i Nadab, i Abiú, lajeeb' ru kajwinaq i k'amal kib'eeh i aj Israel. Xa re' la' re' keh konajt neenkixuk'aa' cho kiib'. 2Xa re' wo' hat neenajil chawiib' wuuk', re' taqe awuch'ihil ma' nee ta nkijil cho kiib' wuuk', eh ma' nee ta kijohtik cho chawiij taqe i tinamit, inki.

3Eh re' i Moisés, xchalik wo' chik kuuk' i tinamit, xuq'or keh chu'nchel i xuq'or i QaJaaw Dios chi naa rub'anam. Re' i tinamit junq'oriik taqe, je' wili xkiq'or:

Ma' xta reet naa qa'nam chu'nchel i xuq'or i QaJaaw Dios, inki taqe.

4Eh re' i Moisés xutz'ihb'aaj chu'nchel i xuq'or i QaJaaw Dios. Eh chi junwaar kowahq'eq xwuktik xuyejaa' jinaj i artaal tusuj ab'aj, wa raa' yuuq'. Eh chi junsuut i artaal, xutus i kab'laj chi ab'aj, re' ju'jun chi ab'aj rehtalil i ju'jun ch'uq chi aj Israel. 5Re' i Moisés wilik k'ijolaq re' ruuk' taqe i aj Israel xutaq'aaj taqe chukanteesjiik taqe imas wakax, reh chi xkik'at chi kimayiij pahqb'al kuyb'al kimahk k'amb'al, kiib' panotob'il ruuk' i QaJaaw Dios. 6Eh re' i Moisés yejaal i kikik'eel i imas wakax xumol panimaq kulk. Eh re' i yejaal chik i kik', xukihraaj chinaah i artaal. 7Eh xuchop chaloq i huuj tz'ihb'amaj wii' xuyejaa' wach i Dios chi naa kianam, xrilow wach chi kixikin taqe i aj Israel. Eh noq xkib'iraj je' wili i xkiq'or:

Re' hoj naa qa'nam chu'nchel qak'ux i ruq'or i QaJaaw Dios, inki taqe.

8Re' Moisés xuk'am chaloq i kulk rumolom wii' i kik' xukihraaj chikinaah i tinamit, je' wili i xuq'or keh:

Re' i kik' wili rehtalil chi korik i xuyejaa' taq wach awuuk' i Dios, reh chi naa rojiik eloq wach i korjinaq cho wach ruuk' taqe i q'orik wili.

9Eh re' i Moisés xjohtik wo' chik johtoq chinaah i yuuq' ruch'ihil i Aarón, i Nadab, i Abiú, i lajeeb' ru kajwinaq chi winaq re' ruuk' i k'amal kib'eeh i aj Israel. 10Re' taqe i aj Israel xkilow reje wach i ki Dios, chi ri'sil i rooq wilik i xan reprotik chik xasaqum chik wach xa je' chik rukab' i ab'aj zafiro, xasaqum chik wach, xa je' chik rukab' paam i taxaaj. 11Re' QaJaaw Dios ma' xta ruchej taqe i winaq, re' ruuk' taqe k'amal kib'eeh i aj Israel. Atoob' ta xkilow wach i QaJaaw Dios xama' xkimay ta wo' kiwa' kihaa'.

12Eh re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Johteen cho chinaah i yuuq' wilkiin wii' ar nee kinawuy-eej neenuyeew aweh taqe i tz'ilom ab'aj re' i nutz'ihb'aam wii' taqe i k'uhb'aal, re' taqe i naa atijem wii' i aj Israel, inki.

13Eh re' Moisés ruch'ihil i Josué re' intowik reh i xjohtik wo' chinaah i yuuq' Sinaí, re' ixq'orob'jik cho wii' ruum i Dios. 14Eh re' Moisés je' wili i xuq'or keh k'amal kib'eeh i aj Israel:

Ayu' taq naakooj awuy-eem korehtaal qoh sutinik chaloq. Eh naa rukahniik taq awuuk' Aarón, i Hur, wila' awach taq aweh i wilik ruk'axkiil, keh taq neenaq'or, inki.

15Noq ruq'orom chik i Moisés taqe re', xjohtik johtoq chinaah i yuuq', re' i yuuq' re' re' xnujik chi suutz'. 16Eh xqajik chaloq i ruloq'il i QaJaaw Dios chinaah i yuuq' Sinaí, waqiib' q'iij xb'uhrik naah ruum i suutz'. Eh paruwuuq q'iij xyuq'ub'jik chaloq i Moisés ruum i QaJaaw Dios pan suutz'. 17Chu'nchel i aj Israel xkilow johtoq wach i ruloq'il i Dios, xuk'uhtaaj cho riib' xti ko chi ju' i yuuq', xa je' chik rukab' i q'aaq' yohb'aal wach i ruk'at noq xkilow. 18Eh re' i Moisés xjohtik chinaah i yuuq', eh xokik i koq chupaam i suutz' re' re', ka'winaq q'iij ka'winaq aq'ab' xub'an cho ar.