Search form

Ex 25

Re' QaJaaw Dios xuq'or chi naa ruk'amariik chee mayiij korb'eesb'al reh i rusantolaj itz'ihy naah paat

(Ex 35.4-9)

1Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

2Chaq'or keh i aj Israel chi kimol cho wach i mayiij, reh chi neenkik'am cho weh, neenkimol cho wach chi kixilak i neenkian ruye'ariik, eh chu'nchel kik'ux neen kiyeew. 3Eh re' mayiij naakimolom cho wach re' taqe i wili: oro, plata, tumiin re' ruuk' i q'an ch'ihch' korjinaq wii'. 4Itz'ihy q'eqjutik ru kaqiil, itz'ihy, kaq laj itz'ihy, itz'ihy lino, itz'ihy rismaal riij kaprax korjinaq wii'. 5Rutz'uhmal riij kaprax iq'omamaj wach chi kaqiq'oom tz'uhuum re' ruuk' i q'e' k'ih taq tz'aaq, chee' acacia holohaq ruyejeb'jiik. 6Eh aseite re' ruuk' inokik reh i saqumb'al, eh ink'ohnik laj iq'oom re' ruuk' inokik chi kuxesb'al inokik ruuk' i insensia q'e' i k'ohnik. 7Ab'aj kornalina, ab'aj i q'e' k'ih tz'aaq, re' ruuk' inkojarik wach kiso' i kajaaw aj tiij, eh re' ruuk' inkikoj chuwach itz'ihy inkikoj chi' kik'ux. 8Reh chi neenkiyejaa' jino'q i nu itz'ihy naah paat, reh chi neekinwihik kuuk' ar. 9Xa re' la' re' i nuSantolaj itz'ihy naah paat naa nuwihiik wii', inwaaj i hin chi je' rukab' rub'aan naa nuk'uhtaam aweh, je' wo' taqe chu'nchel i xa chib'ih jariik naakikamaniik ar, inki.

Re' loq'laj kaxa molb'al reh i tz'ihb'amaj wii' taqe i k'uhb'aal

(Ex 37.1-9)

10Re' hat cha yejaa' jino'q loq'laj kaxa acacia ruche'el nee nakoj. Eh kiib' b'ara ruuk' ka'k'itub' i rooq naa a'nam, eh oxk'itub' i wach naa a'nam, eh oxk'itub' wo' chik i runajtiil naah naa a'nam. 11Naa aab'urum chu'nchel i paam chi re' ruuk' manlik oro, eh je' wo' chu'nchel i riij. Nee wo' nakoj junrahp oq i oro chi junsuut. 12Eh neenayejaa' kijib' oq chi kok' kotokaq ch'ihch' re' ruuk' i oro, ar neenach'ilaa' wataq rooq i loq'laj kaxa, ki'ib' i nee nakoj chi juntar, ki'ib' wo' chik i nee nakoj chi juntar. 13Naa wo' ayejaam ki'ib' oq i b'olob'aq chee' acacia ruche'el naa akojom, eh naa aab'urum riij chi oro. 14Naa taqe ajutum chupaam i kok' kotokaq ch'ihch' wilkeeb' pantaq rucheel i loq'laj kaxa, reh chi ruuk' taqe chee' re' re' neench'ihljik reje. 15Re' i ki'ib' chi chee' re' re', naa akanaam ar chi jumpech ma' naa ta chik awesam chupaam i kok' kotokaq ch'ihch'. 16Eh chupaam i loq'laj kaxa re' re', naa aye'em i tz'ihb'amaj wii' i taqe i k'uhb'aal, naa nuye'em aweh i hin.

17Naa wo' ayejaam jino'q i tz'apb'al naah re' ruuk' i manlik oro naa ayejaam wii', oxk'itub' rooq naa a'nam, eh oxk'itub' wo' i wach naa a'nam. 18Naa wo' ayejaam ki'ib'-oq je' kiwii' ánjel oro naa ayejaam wii' naa ach'eyem kiwach chi korik ruuk' i tuhyb'al kalawux, k'ul naa kiwihiik i je' kiwii' ánjel re' re'. 19Eh chinaah i tz'apb'al naah i loq'laj kaxa naa kiwihiik qohoq i je' kiwii' ánjel, re' re' xa jinaj kiwii' naa a'nam. Re' i jinaj panju' i tz'apb'al naah i loq'laj kaxa naa ruwihiik, eh re' i jinaj panju' chi juntar naa ruwihiik. 20Re' jinaj k'ul wach ruuk' i jinaj naa akanaam, eh re' tz'apb'al naah i loq'laj kaxa naakilom qohoq, re' i kixiik' he'lik neenkahnik chinaah i tz'apb'al naah i loq'laj kaxa chi muujb'al naah. 21Eh noq akojom chik chupaam i loq'laj kaxa i tz'ilom ab'aj i nuye'em aweh i nutz'ihb'aam wii' taqe i k'uhb'aal, kora'j nee nakoj re' i tz'apb'al naah i loq'laj kaxa. 22Eh panyejaal i tz'apb'al naah i loq'laj kaxa i molb'al reh i k'uhb'aal pankiyejaal taqe i ki'ib' chi je' ruwii' ánjel, naa kaat nuq'o'reem ar naa nuq'orom aweh i k'uhb'aal naa taqe atijem wii' i tinamit Israel, inki Dios reh i Moisés.

Re' mexa ye'aab' kaxlanwi'k xye'arik chi mayiij

(Ex 37.10-16)

23Re' hat naa ayejaam jinaj i Mexa re' ruuk' i chee' acacia i nee nakoj reh, jinaj b'ara i rooq, ka'k'itub' i wach, eh oxk'itub' i runajtiil naah naa a'nam. 24Eh nee nab'ur wach chi re' ruuk' i manlik oro, nee nakoj junrahp-oq i oro chi junsuut i chii' i Mexa. 25Naa akojom junrahp ruk'o'nalil wach, je' oq kajq'ab' wach, eh nee wo' nakoj i koq i xti manlik oro chuwach. 26Eh naa wo' ayejaam kijib'-oq i kok' kotokaq ch'ihch' re' ruuk' i oro, nee nakoj qohoq wataq rooq, pantaq rutz'u'kaal i Mexa re' re'. 27Re' taqe i kok' kotokaq ch'ihch' re' re', ma' najt ta qohoq ruuk' i ruk'o'nalil wach nee nakoj, reh chi nee ki-ik'ik ar i b'olob'aq chee' neen kamanik chi k'amb'al reje reh i Mexa. 28Re' taqe i ki'ib' chib'olob'aq chee' re' re', k'amb'al reje reh i mexa naayej-aam, re' ruuk' i chee' acacia naa akojom reh, naa wo' akojom oro chi riij. 29Eh chu'nchel i naa rukamaniik chinaah i mexa, re' taqe i pulato, taqe i nimaq cucharo, taqe i xaro, taqe i kulk k'amb'al cho reh taqe i mayiij chi ha'. 30Eh re' hat eliik naa aye'em chinaah i mexa re' re' i kaxlanwi'k inye'arik chi mayiij chi nuwach, inki.

Re' ye'aab' kantela reh saqumb'al, oro i korjinaq wii'

(Ex 37.17-24)

31Re' hat naa ayejaam jinaj i ye'aab' kantela, re' ruuk' manlik oro, eh naa ach'eyem wach chi korik ruuk' tuhyb'al kalawux. Eh re' rooq, re' i wach, re' i chi ralaq johtoq, taqe i ye'aab' kantela, i ruhtz'ub'aal wach, xa jinaj reliik naa a'nam. 32Eh jinaj i ye'aab' kantela naa aye'em panyejaal, waqiib' i q'ab' naa a'nam ox ox chi ju'juntar re' naa rukamaniik chi ye'aab' kantela. 33Eh chi kiju'junaal i waqiib' chi q'ab' re' re', nareliik cho chuwach i runimaal i ye'aab' kantela. Re' ju'jun chi q'ab' oxtiq chi je' ruwii' kulk i naa ayejaam, je' ruwii' i ruhtz'ub'aal i almendro haa' taqe i ruk'o'nalil wach. 34Re' i runimaal kajtiq i je' ruwii' kulk naa ayejaam chuwach, je' wo' ruwii' ruhtz'ub'aal i almendro, je' wo' taqe i ruk'o'nalil wach. 35Eh re' oxk'uhl chi q'ab' i nelik reje chuwach i runimaal, ju'jun i je' ruwii' kulk naa ayejaam chi ri'sil. 36Re' taqe i je' ruwii' kulk, re' taqe i q'ab' i ye'aab' kantela, xa jinaj ruwii' naa a'nam, eh xti manlik oro i naa ayejaam wii', naa ach'eyem wach chi korik ruuk' tuhyb'al kalawux. 37Naa wo' ayejaam i wuquub' chi saqum, nee nayeew chupaam i ye'aab' kantela re' re', neena t'uyaa' reh chi neerusihq'eej reje i chuwach. 38Re' taqe i ch'ihch' chopb'al naah wach q'aaq', taqe i pulato naa rukamaniik ar manlik oro naa ayejaam wii'. 39Re' i ye'aab' kantela, eh chu'nchel i re' jinaj kintaal ruuk' ho'oob' ru ka'winaq libra rahliil manlik oro naa akojom. 40Eh nik' wach taqe rehtalil xnuk'uhtaaj aweh chinaah i yuuq' wili Sinaí, xti je' wo' re' ruyejeb'jiik cha a'n taqe, inki Dios.