Search form

Ex 25:23

Re' mexa ye'aab' kaxlanwi'k xye'arik chi mayiij

(Ex 37.10-16)

23Re' hat naa ayejaam jinaj i Mexa re' ruuk' i chee' acacia i nee nakoj reh, jinaj b'ara i rooq, ka'k'itub' i wach, eh oxk'itub' i runajtiil naah naa a'nam.