Search form

Ex 26:17

17Eh naa akojom i kok' hoop pantaq kicheel i tz'ilom, kojb'al reh taqe i kok' chee' naakik'ulum wii' kiib'. Je' re' rub'aan naa a'nam chu'nchel i tz'ilom naa rukamaniik chupaam i nuSantolaj itz'ihy naah paat.