Search form

Ex 27

Re' artaal q'an ch'ihch' korjinaq wii'

(Ex 38.1-7)

1Re' hat naa ayejaam jino'q i artaal re' ruuk' i chee' acacia naa akojom reh, kajtz'u'k naa a'nam, ki'ib' b'ara ruuk' ka'k'itub' i rooq, je' wo' re' nimaal i wach. Eh re' runajtiil naah jinaj b'ara ruuk' ka'k'itub' naa a'nam. 2Naa ayejaam kijib'-oq ruk'aa' i artaal ju'jun pantaq rutz'u'kaal, xa jinaj ruwii' ruuk' i artaal naa a'nam. Eh naa akojom q'an ch'ihch' chi riij i artaal. 3Eh re' taqe i naa rukamaniik wach artaal, q'an ch'ihch' taqe naa ayejaam wii'. Re' taqe i wili: Re' taqe i molb'al chaaj, re' taqe i likb'al, re' taqe i nimaq kulk, re' taqe i lak' lak' reeh, re' taqe i molb'al naah wach q'aaq'. 4Eh re' artaal naa akojom k'isa koraal chi chii' re' ruuk' i q'an ch'ihch', naa ayejaam kijib'-oq i kotokaq re' ruuk' i q'an ch'ihch' ju'jun i nee nakoj pantaq rutz'u'kaal i k'isa koraal re' re'. 5Wachak'al, waraa' i artaal neenach'ik'aa' johtoq i koraal re' re', eh neemponik kopanyejaal. 6Eh naa ayejaam taqe i b'olob'aq chee' re' ruuk' i chee' acacia reh ruq'e'liik i artaal nee nakoj q'an ch'ihch' chikiij. 7Re' taqe i chee' re' re', neenaxit' chupaam i kok' kotokaq ch'ihch' re' wilkeeb' pantaq rucheel i artaal. Re' taqe i chee' re' re', neen kamanik chi k'amb'al reje reh i artaal. 8Re' i artaal xa je' ruwii' i kaxoon naa a'nam i tz'ilom i naa akojom reh je' wo' rukab' i xnuk'uhtaaj aweh chinaah i yuuq' Sinaí.

Re' tehlik chi junsuut i rupaat i Dios

(Ex 38.9-20)

9Re' hat naa akanaam reje i nim-oq i tehlik chi junsuut i nuSantolaj paat, eh pansak'aaj reje reh i rookb'aal q'iij nee nakoj taqe reje pan q'e'lik i re' ruuk' itz'ihy lino, lajeeb' roxk'ahl b'ara i naa aab'urum ruuk' taqe re'. 10Eh juninaq i rooq naa akojom taqe itz'ihy re' re', eh juninaq wo' ch'ikaab' keh taqe i rooq re' re', re' ruuk' i q'an ch'ihch'. Re' taqe i lokolaq, i kok' kotokaq ch'ihch' naa akojom reh, re' ruuk' i plata. 11Je' wo' hoq i pantz'eet reh i rookb'aal q'iij naa wo' akojom taqe reje itz'ihy ar. Naa aq'eb'aam taqe reje ar lajeeb' roxk'ahl b'ara i naakib'urum reje. Juninaq i rooq, juninaq ch'ikaab' keh i rooq nee nakoj re' ruuk' i q'an ch'ihch'. Re' taqe i lokolaq, i kok' kotokaq ch'ihch' naa akojom, re' ruuk' plata. 12Eh parookb'aal q'iij reje hoob' ru ka'winaq lajeeb' i rooq, lajeeb' i ch'ikaab' keh i naa akojom. 13Eh pareelb'aal reje i q'iij hoob' ru ka'winaq b'ara rooq taqe itz'ihy naa ahe'em reje wach re' wo' runimaal wach i tehlik. 14Eh parucheel i ookb'al xawuquub' b'ara ruuk' ka'k'itub' taqe itz'ihy naa akojom reje ar, ixib' i rooq, eh ixib' i ch'ikaab' reh i rooq naa akojom. 15Eh chi juntar reje i ookb'al, xawuquub' wo' b'ara ruuk' ka'k'itub' taqe itz'ihy naa akojom reje ar, eh xa ixib' i rooq, ixib' ch'ikaab' keh i rooq naa akojom. 16Panookb'al i koq reh i tehlik re' re', lajeeb' b'ara rooq taqe itz'ihy naa akojom, re' ruuk' i raxjutik inka'yik, eh kaq muqik, kaq laj itz'ihy, re' ruuk' itz'ihy lino, kojooj taqe ruk'o'nalil wach. Eh kijib' i rooq, kijib' i ch'ikaab' keh i rooq naa akojom. 17Eh re' taqe i rooq naa akojom itz'ihy chi junsuut i tehlik, eh re' ch'ikaab' keh i rooq re' ruuk' taqe q'an ch'ihch' naa akojom i kotokaq, i lokolaq ch'ihch' chikiwach i rooq re' ruuk' i plata. 18Re' tehlik re' re', lajeeb' roxk'ahl b'ara i rooq naa aye'em, eh re' wach hoob' ru ka'winaq b'ara k'ultar chel naa aye'em reh, eh re' i runajtiil naah kiib' b'ara ruuk' ka'k'itub'. Re' taqe itz'ihy naa akojom reh, re' ruuk' lino. Re' taqe ch'ikaab' reh re' ruuk' i q'an ch'ihch'. 19Eh re' taqe i naa rukamaniik ar noq naa nulooq'jiik i hin, hin Dios, re' ruuk' i q'an ch'ihch' i naa rutz'a'jiik. Chu'nchel i naakib'ahk'iik wii' taqe i nuSantolaj itz'ihy naah paat, re' ruuk' q'an ch'ihch'.

Re' aseite xye'arik chupaam i saqumb'al

(Lev 24.1-4)

20Re' hat naa aq'orom keh i tinamit aj Israel chi kik'am cha weh i manlik aseite re' ruuk' i reh olivo, reh chi nee nakoj chupaam i saqumb'al reh chi neenqop chi juneliik. 21Eh re' i Aarón re' taqe i rak'uun nee nakanaa' chi ye'jan reh, reh chi chu'nchel aq'ab' neenqop chupaam i nuSantolaj itz'ihy naah paat molb'al iib', ar naakiye'em reje i chi juntar itz'ihy tasb'al, chuwach reje i loq'laj kaxa molooj wii' i k'uhb'aal. Re' wili jinaj k'uhb'aal ma' naa ta chik kikanaam rub'aan i aj Israel jar ch'iht pa' chi k'achareel i naakik'iik.