Search form

Ex 28

Re' i ruwii' i kiso' xkikoj taqe i aj k'amal b'eeh aj tiij

(Ex 39.11-31)

1Re' hat chawesaj cho chi kixilak i aj Israel aawas Aarón chak'am awuuk' chi kamanik, ruch'ihil taqe rak'uun, je' wili kib'ihnaal: Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar. Reh chi nee kiokik chi k'amal kib'eeh aj tiij panukamaj. 2Eh cha yejaa' i ruso' i Aarón re' aawas, re' i ruso' naa rukamaniik reh re' ruuk' i xan rob'rotik chik wach, reh chi q'e' holohik neenk'utinik. 3Re' hat naa aq'oriik kuuk' chu'nchel i wilik kina'ojb'al, re' wo' taqe i nuye'em kina'ojb'al i hin, reh chi neenkiyejaa' ruholohaq so' aawas Aarón, Chi je' re' neenakuxisaj reh chi neenkahnik chi k'amal b'eeh aj tiij chub'aan i nukamaj. 4Re' i ruso' naa ayejaam, re' taqe i wili: Re' i reh chi' rik'ux, re' ruso' ma' nimaq ta rooq, re' i runim rooq so', re' ruso' xa rutak'aa' chi riij, re' i b'ak'b'al paam, re' ruuk' itz'ihy lino. Eh naa wo' ayejaam kiso' taqe i rak'uun, reh chi nee kikahnik chi k'amal b'eeh aj tiij panukamaj. 5Eh re' i kiso', ruuk' i oro wach itz'ihy, ruuk' i raxmuqik, ruuk' i kaq muqik, ruuk' i kaq itz'ihy, ruuk' itz'ihy lino naakiyejaam.

6Re' i ru k'isiin rooq so', ruuk' i oro wach itz'ihy, ruuk' i raxmuqik, ruuk' i kaq muqik, ruuk' i kaq itz'ihy, ruuk' i itz'ihy lino, naa kiyejaam. 7Eh ka'pehr itz'ihy jehlb'al reh nah kitileb', ar naa ruk'ulum riib' chi kijurub'. 8Re' i b'ak'b'al paam chinaah ru k'isiin rooq so' xa jinaj ruwii' ruuk' i ruso' naa rub'anam. Eh ruuk' i oro wach itz'ihy raxmuqik laj itz'ihy, ruuk' i kaq muqik, eh kaq itz'ihy, ruuk' i holohaq itz'ihy lino, naa kiyejaam.

9Eh naa wo' asik'im ki'ib'-oq ab'aj ónice, neenatz'ihb'aaj chuwach i kib'ihnaal i kab'laj chi rak'uun i Israel. 10Waqiib' i kib'ihnaal naa atz'ihb'aam chuwach ab'aj jinaj. Eh waqiib' i kib'ihnaal naa atz'ihb'aam chuwach ab'aj jinaj, chi tuslik wach naa atz'ihb'aam re' q'oreel nik' wach noqxi-aasjik chaloq. 11Re' naa rutz'ihb'aniik reh taqe i b'ihnaal, chuwach i ki'ib' chi ab'aj re' ruuk' ixtinchol rub'aan, naa ruk'otom paam taqe i ab'aj. Je' rukab' i rub'aan i ehtalil inkahnik chi jumpech, eh nee rukoj i oro chi chii' i jehlb'al reh nah tileb'. 12Eh naa wo' akojom chuwach i b'ak'b'al reh i kikok' taq rooq ruso' i k'amal kib'eeh aj tiij, je' oq wach ab'aj i tz'ihb'amaj reh chi ma' naa ta kisahchiik pank'uxliis i kab'laj ch'uq chi aj Israel. Chi je' re' nee ruk'am nah tileb' i Aarón i kib'ihnaal aj Israel, noq naa rub'aan i nukamaj i hin, hin Dios. 13Eh naa akojom i koq i xti manlik oro chi chii' i jehlb'al reh nah tileb'. 14Eh naa wo' ayejaam jino'q i karena nee nakoj ruuk' i ki'ib' chi b'arkimaj wach re' ruuk' i oro, nee nakoj chi chii' i jehlb'al reh taqe ab'aj re' re'.

15Re' itz'ihy reh chi' rik'ux i k'amal kib'eeh aj tiij, k'uhtb'al reh i rukorkiil wach k'uxliis, re' wo' ruuk' i naayej-aam wii' i ru k'isiin rooq so' naa akojom reh. Wilik ruk'o'nalil wach, ruuk' i oro, ruuk' plata, raxmuqik laj itz'ihy kaq muqik, kaq laj itz'ihy, itz'ihy lino naa ayejaam wii'. 16Eh re' re' kajtz'u'k naa a'nam, eh piim, jinaj mama' k'itub' i rooq, jinaj mama' k'itub' i wach naa a'nam. 17Nee naxoyej chi holohaq ab'aj kajlok' ruwii' neena a'n, re' peet lok' nee nakoj chuwach holohaq ab'aj je' wili kib'ihnaal: sardio, crisolito, esmeralda. 18Eh re' ruka'look', nee naxoyej taqe chi holohaq ab'aj je' wili kib'ihnaal: granate, zafiro, jade. 19Re' roox lok' naa aaxoyem wach ruuk' i holohaq ab'aj je' wili kib'ihnaal: jacinto, ágata, amatista. 20Re' rukajlook', naa aaxoyem wach chi holohaq ab'aj je' wili kib'ihnaal: topacio, ónice, jaspe. Re' taqe ab'aj re' re' oro i naa akojom chi jehlb'al reh. 21Kab'laj chi ab'aj i naa akojom, ruum re' taqe rak'uun i Israel kab'laj ch'uq taqe chi tinamit. Eh chuwach taqe i ju'jun chi ab'aj re' re', naa rutz'ihb'jiik i kib'ihnaal i ju'jun ch'uq chi aj Israel, reh chi naa rukahniik rehtalil ar chi jumpech.

22Re' itz'ihy reh chi' kik'ux i k'amal kib'eeh aj tiij, naa ayejaam je' ruwii' karena re' ruuk' i oro b'arkimaj wach je' b'ak'b'al. 23Eh nee wo' nayejaa' ki'ib'-oq kok' kotokaq ch'ihch' re' ruuk' i oro, ar neenach'ilaa' chi chii' itz'ihy i reh chi' kik'ux i k'amal kib'eeh aj tiij. 24Nee wo' nakoj i ki'ib' chi karena re' ruuk' i oro, chupaam i kok' kotokaq ch'ihch' wilkeeb' chi chii' itz'ihy reh chi' kik'ux i k'amal kib'eeh aj tiij. 25Eh re' i ki'ib' chi ju' karena neenach'ilaa' chinaah i ki'ib' chijehlb'al reh, neenach'ilaa' reje chi korik ruuk' i b'ak'b'al reh i ru k'isiin rooq so' i k'amal kib'eeh aj tiij. 26Nee wo' chik inayejaa' ki'ib' oq chi kok' kotokaq ch'ihch' re' ruuk' i oro, nee nakoj chi chii' panyuuq' itz'ihy reh chi' rik'ux i k'amal kib'eeh aj tiij, re' inkahnik chi chii' i ruso' k'isiin rooq. 27Eh nee wo' chik inayejaa' ki'ib'-oq chik chi kok' kotokaq ch'ihch' re' ruuk' i oro, nee nakoj chuwach i b'ak'b'al reh i ru k'isiin rooq so'. Xa re' la' chi ri'sil naa akojom ar re' i b'ojooj wii' taqe itz'ihy re' re'. Eh ar nee nakoj chinaah johtoq i k'isiin i b'ak'b'al reh i ru k'isiin rooq' so'. 28Chi je' re' neen kik'ul ki'ib' kok' kotokaq ch'ihch' wilik reh, i reh chi' ruk'ux neen kik'ul kiib' ruuk' i kok' kotokaq ch'ihch' wilik reh i ru k'isiin rooq' so'. Eh chinaah johtoq i b'ak'b'al reh i ru k'isiin rooq so', naa aye'em, reh chi ma' nee ta roq'taaj riib'. 29Chi je' re', re' Aarón noq neenokik chupaam i itz'ihy naah paat loq'oomb'al weh, rukojom itz'ihy reh chi' rik'ux, k'uhtb'al reh i rukorkiil wach k'uxliis, eh naa wo' ruk'amam chi' rik'ux i kib'ihnaal i kab'laj chi rak'uun i Israel chi nuwach i hin, hin Dios reh chi juneliik neekik'ulik panuk'ux. 30Eh nee nakoj chuwach itz'ihy reh chi' rik'ux i k'amal b'eeh aj tiij i Urim, ruch'ihil i Tumim, re' taqe re' k'uhtb'al reh i rukorkiil wach k'uxliis. Reh chi re' i Aarón noq neenchalik chi nuwach i hin, hin Dios. Eh chi je' re' nee ruk'am chi' rik'ux k'uhtb'al reh i korik, chi nuwach i hin, hin Dios.

31Re' ruso', xa naa rutak'aam chi riij i ru k'isiin rooq so' rax muqik laj itz'ihy naa ayejaam wii'. 32Eh jinaj i hoop naa akanaam panyejaal, reh chi neenokik ar i naah, eh chi chii' i hoop, naa aab'olom je' rukab' i rub'olariik imb'aan taqe i kok' chaketa ma' xta kiq'ab' re' ruuk' i tz'uhuum, reh chi ma' nee ta nxih. 33Re' ruso' xa naa rutak'aam chi riij, naa akojom ruk'onalil i chii' ruuk' i je' wach granado ruuk' i itz'ihy raxmuqik, kaq muqik, kaq itz'ihy. Xilakim kok' kampano re' ruuk' i oro neena a'n, i rujunsuut i chii' i ruso'. 34Iraaj ruq'orom chi naa atusum reje i kok' kampano re' ruuk' i oro, eh ju'jun i je' wach granado naa akojom reje chi xilak i chi junsuut i rooq' i ruso'. 35Eh re' i Aarón neerutak'aa' chi riij i ruso' re' re', noq neerub'an i nukamaj. Eh noq neenokik i koq chupaam itz'ihy naah paat naa nulooq'jiik wii' i hin, hin Dios neenib'irjik i kok' kampano, eh neenib'irjik noq nee nelik chaloq, reh chi ma' nee ta nkimik.

36Nee wo' nayejaa' jinaj i k'isa perepik ch'ihch' manlik oro, neenatz'ihb'aaj chuwach chi korik je' rukab' noq inkahnik jino'q i ehtalil i q'orik wili: Santohiil chuwach i QaJaaw Dios, inko'q. 37Ar nee nakoj i k'isa perepik ch'ihch' chuwach i rutak'aa' wach naah i k'amal kib'eeh aj tiij, neenab'ak' chi b'arkimaj wach nooq' raxmuqik inka'yik, reh chi ar neenkahnik chi jumpech. 38Eh eliik neen wihik yejal wach i Aarón, nee ruk'am i koq i Aarón i kimahk i aj Israel noq inkich'uwareej wach i wilik kisantohiil, noq naa kiq'asam i kisantolaj mayiij. Eh ruum i k'isa perepik ch'ihch' re' re', naa nuk'ulum i hin i kimayiij naakiye'em i aj Israel.

39Re' i nim rooq itz'ihy, naa rukojom i Aarón, eh re' i naa rutak'aam wach naah wilik ruch'ikojal wach naa a'nam, eh ruuk' i itz'ihy lino i naa ayejaam, je' wo' hoq i b'ak'b'al paam naa akojom ch'ikb'al wach. 40Re' taqe i rak'uun i Aarón, naa wo' ayejaam kinimaq rooq so' i keh, je' wo' hoq b'ak'b'al kipaam, naa wo' ayejaam i naakitak'aam wach kinaah, reh chi neenye'arik kiloq'il, eh holohik nee kik'utinik.

41Ruuk' taqe re' naa atiq'aam i Aarón i aawas, je' wo' taqe i rak'uun. Eh neenachihkaaj aseite wach kinaah, reh i kikuxesjiik, eh nee kikahnik chi k'amal kib'eeh aj tiij taqe chub'anariik i nukamaj. 42Naa wo' ayejaam kich'ut weex, ruuk' itz'ihy lino nee nelik nah kituuq nah kich'ehk neemponik, reh chi neenkikoj chupaam i kinimaq rooq so'. 43Reh chi re' Aarón, re' taqe i rak'uun naa kikojom i kiso' re' re', noq neekiokik chupaam i nuSantolaj itz'ihy naah paat molb'al iib', oon re' noq neekiokik i koq wach artaal noq naa kianam i nukamaj, chupaam i ye'aab' xti wilik rusantohiil. Reh chi ma' xta nee kimahkunik wii', reh chi ma' nee ta kikimik. Re' wili jinaj k'uhb'aal ma' naa ta chik rumahyiik rub'aan, naa rukamaniik ree reeh je' wo' keh i riih rumaam.