Search form

Ex 28:17

17Nee naxoyej chi holohaq ab'aj kajlok' ruwii' neena a'n, re' peet lok' nee nakoj chuwach holohaq ab'aj je' wili kib'ihnaal: sardio, crisolito, esmeralda.