Search form

Ex 28:23

23Eh nee wo' nayejaa' ki'ib'-oq kok' kotokaq ch'ihch' re' ruuk' i oro, ar neenach'ilaa' chi chii' itz'ihy i reh chi' kik'ux i k'amal kib'eeh aj tiij.