Search form

Ex 29:22

22Eh neenawesaj i ruq'ina'iil wilik raa' rujeeh imas tentzun, i q'ina' wilik chuwach taqe i req'saa', i q'ina' wilik chuwach i rutamaat, i wilik chikiwach i kab'chel i rukinaq'iil paam. Eh nee wo' nawesaj i q'ina' wilik chuwach i rusak'aaj rutuuq, ruum re' imas tentzun re' re', naa rukamaniik chi kuxesb'al keh i k'amal kib'eeh aj tiij.