Search form

Ex 3

Re' i Moisés xsik'arik wach ruum i Dios

1Re' i Moisés cha'jinik rutentzuun i Jetro i rub'an, re' i rajaaw i rehk'een, re' i k'amal b'eeh i aj tiij ar Madián. Eh xuk'am taqe reje i tentzun chupaam i ye'aab' chiq yuuq' xponik taqe ruum waraa' i yuuq' Horeb ruye'aab' i Dios. 2Eh ar xuk'uhtaaj riib' reh i Moisés jinaj i ruánjel i QaJaaw Dios pan q'aaq' chupaam i juniwal chi k'iix. Eh noq tz'ehtanik reje i Moisés i rilow chi xanchaqchotik chik ruq'aq'al i k'iix xa re' la' xama' k'achlik ta wo' hoq. 3Xrilow chi je' re' i Moisés je' wili i xukapaaj: Re' hin narojiik wilom ma' najta ruuk' i ma' ilooj taj k'ahchi' wilom. Chib'ih reet noq ma' ink'ahtik taj i k'iix ruum i xaq q'aaq', inki.

4Eh rilow i QaJaaw Dios chi xooj i Moisés chi rilariik i xaq q'aaq', xuq'oreej chaloq yejal k'iix qoplik ruq'aq'al je' wili i xuq'or reh:

Moisés, Moisés, inki reh.

Jaaw ayu' wilkiin inki noq chaq'wik i Moisés.

5Eh je' wili i xuq'or cho reh ruum i QaJaaw Dios:

Maajil chawiib' ayu', chawisaj peet axijab' cha wooq ruum re' i ye'aab' pa'alkaat wii' santo laj ye'aab'.

6Re' hat inchol anab'eem chi re' hin, i ki Dios chaloq aamaam awati't, hin ruDios Abraham, i Isaac, i Jacob, inki.

Noq xrib'iraj i Moisés chi je' re' xyo'jik xub'ur i wach reh chi ma' xutz'ehtaaj taj i Dios.

7Re' i QaJaaw Dios je' wili i xuq'or:

Re' hin weht'al chi re' i nutinamiit wilkeeb' ponoq ar Egipto panti' k'axik wilkeeb', k'ahchi' kik'oqiniik pan kiq'ab' i josq'laj winaq intaaq'anik keh pankowlaj kamanik q'e' ti' kik'ux. 8Ruum aj re', re' hin xin chalik chi kiko'ljiik i nutinamiit pan kiq'ab' i aj Egipto, eh naa taqe wesam cho ar. Eh naa taqe nuk'amam reje chupaam i runimaal ye'aab' xiik' naah chihojal, re' kielik wii' i suq atoob'. Ar taqe naa nuk'amam reje chupaam i kiye'aab' i aj cananeo, aj heteo, aj amorreo, aj ferezeo, i aj heveo, i aj jebuseo. 9Re' kik'ooq i nutinamiit aj Israel xb'iraj chik, re' ti' k'axik imb'aan keh kuum i aj Egipto k'ahchi' wo' wilom. 10Je' re' noq re' hat cha yejaa' awiib' ruum re' hat naa kaat nutaq'aam reje ruuk' i kireey i aj Egipto reh chi naawisam taqe chaloq i nutinamiit aj Israel ar Egipto, inki Dios.

11Re' i Moisés je' wili i ruchaq'weesjiik i Dios xub'an:

Re' hin ma' xta k'isinoq wajaawriik chi nee kinooj ruuk' i kireey i aj Egipto, eh chi neenwesaj taqe chaloq aatinamiit ar, inki.

12Re' Dios je' wili i ruchaq'weesjiik i xub'an:

Hiy la' ruum re' hin naa nutoob'iniik aweh, re' wili i rehtalil naa ruk'uhtaniik reh chi re' hin xin taaq'anik reje aweh, re' noq awisam chik chaloq taqe i nutinamiit Israel ar Egipto naa taq kinaloq'em chinaah i yuuq' wili, inki.

13Re' i Moisés je' wili ruchaq'weesjiik i Dios xub'an:

Noq nee kinooj k'oloq kuuk' neenuq'or keh chi je' wili: Re' ki Dios chaloq aamaam awati't, eh re' qaDios i hoj xtaaq'anik cho weh, kinko'q keh, Eh ¿chi rub'ihnaal i Dios re' re', inko'q taqe weh? ¿Chib'ih i neenuq'or keh?

14Re' Dios je' wili i ruchaq'weesjiik i Moisés xub'an:

Re' hat neenaq'or keh i aj Israel chi re' HIN I DIOS Nim Wajaawriik i nub'ihnaal xa wilkiin wo' chi juneliik, eh chi re' hin xin taaq'anik reje aweh kuuk', inki.

15Re' Dios je' wilik i xuq'or reh i Moisés:

Re' hat i naa aq'orom keh i aj Israel, chi re' hin i Dios xin taaq'anik reje aweh kuuk'. Re' hin i ki Dios taq aamaam awati't, ruDios i Abraham, i Isaac, i Jacob, DIOS Nim Wajaawriik i nub'ihnaal najtir q'iij, je' chi juneliik. 16Eh hiy ar Egipto chamol kiwach i aj Israel nimaq wach kina'ojb'al cha q'or keh chi re' hin i ki Dios taq aamaam awati't. Re' ruDios i Abraham, i Isaac, i Jacob xnuk'uhtaaj wiib' chawach, eh cha q'or keh chi k'ahchi' taqe wilom, k'ahchi' wilom i ti' k'axik k'ahchi' kik'ulum, kiminariik pankowlaj kamanik. 17Eh cha q'or keh chi re' hin naa wesam taqe chaloq Egipto re' k'ahchi' rub'aan wii' keh i ti' k'axik. Eh naa nuk'amam taqe reje pan kitinamiit i aj cananeo, i aj heteo, i aj amorreo, i aj ferezeo, i aj heveo, i aj jebuseo. Ar chupaam i ye'aab' wilik wii' chu'nchel i suq atoob'. 18Eh re' i nimaq wach kina'ojb'al chi kixilak taqe i aj Israel neenkinimaj aweh, eh nee kiooj chawiij chuq'orob'jiik i kireey i aj Egipto je' wili i neenaq'or reh: Re' QaJaaw, i ki Dios i aj hebreo xk'ulik chi qilariik, xuq'or qeh chi ixib' q'iij naaqab'ehiik reje panchiq yuuq' eh chi ar naa qak'atam i qamayiij chuwach ruum aj re' cha a'n otob'il qeh i hat chayeew q'ab' chi nee qoh ooj tiko'q reh. 19Re' i reey ar Egipto ma' naa ta ruye'em q'ab' chi nee kielik chaloq i aj Israel xa chi je' re' koruman la' chi naa nuk'uhtaam i wajaawriik chinaah. 20Ruum aj re', re' hin naa nuk'uhtaam i wajaawriik chinaah i ma' k'isiin taqe i aj Egipto naa nukansam, ruuk' taqe i sachb'al k'uxliis naa nub'anam chinaah i kitinamiit. Kora'j naa ruye'em q'ab' re' i reey chi naa keliik chaloq i aj Israel. 21Eh re' hin naa nuye'em q'ab' keh i aj Israel chi naa kik'amam kiib' panotob'il kuuk' i aj Egipto. Reh chi noq nee kielik cho ar i aj Israel wilik i chib'ih jariik keh naa kik'amam chaloq. 22Re' taqe ixoq chi kiju'junaal naa kipahqaam, reh i kika'jaah, oon reh jino'q ixoq wilik kuuk', reh chi neenye'arik keh i xa chib'ih jariik, plata, oro korjinaq wii', oon itz'ihy reh chi nee taq inakoj chikiij taq aawak'uun awixq'uun i hat. Eh chi je' re' nee taq inaq'uch i chib'ih keh i aj Egipto, inki i Dios reh i Moisés.