Search form

Ex 30

Re' artaal xk'atarik cho wii' i insensia

(Ex 37.25-28)

1Re' hat naa ayejaam jino'q i artaal, k'atb'al insensia, re' ruuk' i chee' acacia naa akojom reh. 2Kajtz'u'k neena a'n, ka'k'itub' i rooq neena a'n, je' wo' re' nimaal i wach neena a'n. Eh re' runajtiil naah jinaj b'ara neena a'n, re' taqe i ruk'aa' i artaal re' re' xa jinaj reliik ruuk' i runimaal neena a'n. 3Eh nee nakoj i manlik oro chuwach i tz'apb'al naah, je' wo' taqe i panjojol kajchel, je' wo' chi riij taqe i ruk'aa', eh nee nakoj junrahp-oq i oro chi chii'. 4Eh naa wo' akojom taqe i kotokaq ch'ihch' chi ri'sil qohoq i ruk'o'nalil. Ju'jun i nee nakoj pantaq rutz'u'kaal k'ul tar chel. Reh chi chupaam taqe i kotokaq ch'ihch' re' re' neenik'ik i ki'ib' chi chee' k'amb'al reje reh i artaal. 5Re' i ruq'e'liik, re' ruuk' i chee' acacia naa akojom reh, naa wo' akojom oro chi riij kab'chel. 6Eh ar nee nayeew i artaal re' re', chuwach i tasb'al paam i paat chucheel i wilik wii' i loq'laj kaxa molik wii' i tz'ihb'amaj wii' i lajeeb' k'uhb'aal, panyejaal i tz'apb'al naah re' i naa kaat nuq'o'reem wii'. 7Re' Aarón noq naa ruyejaam taqe i saqumb'al, pantaq wahq'eq naa ruk'atam ink'ohnik laj insensia chinaah i artaal re' re'. 8Eh naa wo' ruk'atam i insensia chinaah i artaal pantaq xq'eq noq naa ruqopom taqe i saqumb'al. Re' wili naa rub'aan chi nuwach i hin, hin Dios, xajarch'iht pa' chi k'achareel i naakik'iik. 9Re' hat ma' xta chik jino'q tokoom insensia naa ak'atam chinaah i artaal re' re', ma' xta wo' jino'q i k'atoj mayiij naa aye'em chinaah, ni xata re' mayiij re' ruuk' i xa chi naq'wach. Ma' naa ta wo' achihkaam i riis uuva chinaah i mayiij. 10Re' artaal wili naa rukuxesjiik chi weeh i hin, hin Dios. Re' Aarón junriim chupaam i haab' naa ruch'ulem i rukik'eel i chikop chuwach taqe i ruk'aa' i artaal. Reh chi nee nukuy i kimahk i tinamit. Ju'juriim chupaam i ju'jun chi haab' naa ruye'ariik i mayiij chinaah i artaal, eh naa ruwihiik rusantohiil, inki Dios.

Re' ixkitoj chi riij i kik'achariik i aj Israel

11Re' QaJaaw Dios je' wo' chik wili i xuq'or reh i Moisés:

12Eh noq naa awik'sam jino'q i tz'ihb' chikinaah i aj Israel ajlaamb'al keh. Re' keh chi kiju'junaal naakiye'em i k'isa kitz'aaq weh i hin, hin Dios, re' naa rukamaniik chi tojb'al riij i kik'achariik. Reh chi ma' nee ta nchalik jino'q i yab'ilaal inkansanik noq neena a'n i ik'sanik tz'ihb'. 13Eh chu'nchel i naa awajlaam, na' chawik'saj i tz'ihb', naakiye'em chi kimayiij i k'isiin ma' yejaal i onse rahliil chi plata. Je' re' k'ihaal i mayiij naakiye'em chi nuwach i hin, hin Dios ruum je' wo' re' k'ihaal i pajb'al naa ruwihiik chupaam i nupaat. 14Chu'nchel i ik'inaq chi juninaq haab' i kihab'ul naa rutz'ihb'jiik i kib'ihnaal, naakiye'em weh i hin, hin Dios i tumiin je' re' k'ihaal. 15Eh re' ju'jun naakiye'em i tumiin k'isiin ma' yejaal i onse chi tojb'al riij i kik'achariik. Eliik wach naakiye'em, ni xata re' i b'ehoom neenik'ik naah i naa ruye'em, eh ni xata re' i neb'aa' neensuhb'ik rooq i naa ruye'em. 16Re' hat, naa amolom i tumiin re' re' naakiye'em i aj Israel chi tojb'al riij i kik'achariik. Eh naa aq'asam, reh chi neen kamanik chi loq'oomb'al weh chupaam i nuSantolaj itz'ihy naah paat molb'al iib'. Ruuk' i re' naa ruk'uliik taqe panuk'ux i aj Israel chi xkitoj chik riij i kik'achariik, inki.

17Re' QaJaaw Dios je' wo' chik wili i xuq'or reh i Moisés:

18Re' hat naa ayejaam jino'q i tuq'aab' i ha' re' ruuk' i q'an ch'ihch' naa akojom reh, re' wo' re' naa ayejaam wii' i ch'ikaab' reh. Reh chi naa rukamaniik chi ye'aab' ha' tz'ajb'al iib', ar nee nayeew panyejaal i wilik wii' i artaal ruuk' nuSantolaj itz'ihy naah paat molb'al iib'. 19Eh ar neeresaj i ha' Aarón ruch'ihil taqe i rak'uun, tz'ajb'al reh i kiq'ab', i kooq. 20Re' keh naakitz'ajam i kooq, i kiq'ab', noq naa kokiik chupaam i nuSantolaj itz'ihy naah paat molb'al iib', je' wo' noq naa kokiik i koq wach artaal, reh chi naa kiq'asam chi nuwach i k'atoj mayiij i hin, hin Dios, chi je' re' ma' nee ta kikimik. 21Reh chi ma' nee ta kikimik, koruman chi naa kitz'ajam i kiq'ab', i kooq. Eh re' wili naa rukahniik chikinaah chi jinaj k'uhb'aal reh chi naa rub'anam i Aarón, eh ma' naa ta wo' chik kikanaam rub'aan taqe i riih rumaam, inki.

Re' aseite xkamanik chi kuxesb'al

22Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

23Re' hat cha sik' i holohik ch'ahn, re' ruuk' inokik chi nk'ohnik laj iq'oom eh nee wo' nasik' kab'laj-oq libra xti chihooj laj mirra, nee wo' nasik' waqiib'-oq libra i canela, eh nee wo' nasik' waqiib' oq libra i ruche'el rooq cálamo q'e' ink'ohnik. 24Eh nee wo' nasik' kab'laj-oq libra re' ruuk' i casia, ruum je' re' k'ihaal i pajooj naa rub'aan ar chupaam i nupaat, nee wo' nasik' ixib'-oq nimaq lemeta ruuk' juntoq i aseite olivo. 25Ruuk' chu'nchel i re' naa ayejaam i ha' laj iq'oom je' rukab' i rub'an inye'janik cho reh ink'ohnik laj iq'oom re' re' naa rukahniik chi santo laj aseite re' i naa ruye'ariik wach kinaah i naakikamaniik panukamaj. 26Eh nee wo' najalk'iij chinaah i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', je' wo' chinaah i loq'laj kaxa naa rumolariik wii' i k'uhb'aal. 27Eh nenajalk'iij chinaah i k'isa mexa, chikinaah i xa chib'ih jariik naakikamaniik ar, chinaah i ye'aab' kantela, chinaah i xa chib'ih jariik i wilik ar, je' wo' chinaah i artaal naa ruk'atariik wii' i insensia. 28Eh nee wo' najalk'iij chinaah i artaal naa ruk'atariik wii' i mayijimaj chikop, chikinaah chu'nchel i xa chib'ih jariik naakikamaniik ar, chinaah i tuq'aab' ha', chinaah i ch'ikaab' reh. 29Je' re' kikuxesjiik naa a'nam taqe re', reh chi naa kikahniik chi wilik kisantohiil. Xa chib'ih pa' jariik i neekitz'a'jiik ruuk' taqe wili, naa kikahniik chi santohimaj taqe.

30Eh re' aseite re' re', nee wo' najalk'iij chinaah i Aarón reh rukuxeesjiik, je' wo' chikinaah taqe i rak'uun, reh chi nee kikahnik chi k'amal b'eeh aj tiij taqe chi nuwach. 31Eh je' wili i naa aq'orom keh i aj Israel: Re' aseite wili i wilik rusantohiil, eh naa rukamaniik chi kuxesb'al keh i naa kokiik chub'aan i rukamaj i QaJaaw Dios nik' nimaal taqe i kiih kimaam. 32Eh re' aseite wili, ma' naa ta jalk'iim chinaah jino'q i winaq xa awach, ni xata neenayejaa' chik jino'q aseite je' rukab' i wili. Ruum re' aseite wili xti wilik rusantohiil. Je' re' noq naa wo' rutz'a'jiik chi wilik rusantohiil. 33Eh wila' awach ixye'janik reh, je' rukab' i aseite wili, wila' xujalk'iij wach naah jino'q i xama' eht'alimaj ta wach winaq, oon xa chib'ih jariik, naa rehtesjiik reje chi xilak i rutinamiit tiko'q keh, inki.

34Re' QaJaaw Dios je' wili i xuq'or reh i Moisés:

Re' hat eliik wach k'ihaal naa a'nam, naa ak'amam chaloq re' ruuk' taqe i xa chib'ih jariik q'e' ink'ohnik: Re' i ruq'olol i chee' q'e' ink'ohnik, re' i ruq'olol xti manlik insensia, re' i gálbano q'e' ink'ohnik. 35Ruuk' taqe i re' neenayejaa' jinaj i manlik insensia, wilik rusantohiil. Eh nee naxilakeej chi korik chu'nchel, je' rukab' i rub'an inye'janik reh ink'ohnik laj iq'oom 36Re' hat neenake'j wach chi korik yejaal oq taqe iq'oom re' re', nee nayeew chuwach i loq'laj kaxa, re' i naa ruwihiik chupaam i nuSantolaj itz'ihy naah paat molb'al iib', oon re' i naa qak'ulum wii' qiib' awuuk'. Re' insensia wili naa ruwihiik rusantohiil. 37Re' hat ma' nee ta chik neenayejaa' jino'q i tokoom insensia je' rukab' i wili, reh chi nee ta wo' chik inkamanik chi kuxesb'al. Ruum re' insensia wili q'asamaj chi nuwach i hin, eh q'e' looq' taq chaaweh i hat. 38Eh wila' awach i xuyejaa' insensia je' rukab' i re', eh xa re' raaj chi neerub'an rusuqkiil i ruk'ohnkiil, naa rehtesjiik reje chi kixilak i rutinamiit, inki.