Search form

Ex 30:10

10Re' artaal wili naa rukuxesjiik chi weeh i hin, hin Dios. Re' Aarón junriim chupaam i haab' naa ruch'ulem i rukik'eel i chikop chuwach taqe i ruk'aa' i artaal. Reh chi nee nukuy i kimahk i tinamit. Ju'juriim chupaam i ju'jun chi haab' naa ruye'ariik i mayiij chinaah i artaal, eh naa ruwihiik rusantohiil, inki Dios.