Search form

Ex 30:26

26Eh nee wo' najalk'iij chinaah i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', je' wo' chinaah i loq'laj kaxa naa rumolariik wii' i k'uhb'aal.