Search form

Ex 31:8

8Re' i k'isa mexa ye'aab' kaxlanwi'k, re' taqe i xa chib'ih jariik i naakikamaniik chinaah, re' i ye'aab' kantela re' ruuk' i manlik oro, re' taqe i xa chib'ih jariik i naa rukamaniik reh i re', re' i artaal naa ruk'atariik wii' insensia.